Program för års- och medlemsmöte 2015-09-16

Dagen kommer tillbringas i Polishuset Kronoberg, Stockholm, sal 200.
OBS! Ingång sker via entré på Polhemsgatan där man anmäler sig i vakten.

Program och hålltider för dagen ser ut som följer:

09.00- 09.30 Välkomna! Kaffe och smörgås
09.30- 10.00 Årsmöte
10.00- 10.20 Janne Olsson berättar om IAI:s 100-årsjubileum
10.30- 12.00 Sølvi Harjo från KRIPOS, Norge redogör för det s k Ålsesundsdråpet (”Aksla-saken”).
12.00- 13.00 LUNCH
13.00- 13.30 Ragnar Nordanstig berättar om ett brandförsök.
13.30- 16.30 Advokat Johan Eriksson och f d kriminalteknikern Sonny Björk om anlitandet av extern expertis samt advokaters roll i rättsprocessen. Inkl. avbrott för kaffe och kaka

Föreningen bjuder på lunch och kaffe under dagen. Till lunch serveras smörgåstårta med lax/räkor och skinka/ost. Eventuella allergier meddelas snarast!

Vid frågor eller funderingar kontakta Magnus Anderssson (0703-15 94 67) eller Torbjörn Liwång (0708-95 19 80).

Varmt välkomna till en innehållsrik dag önskar Svenska kriminalteknikföreningen genom styrelsen!

Program för års- och medlemsmöte 2015

Inbjudan till: Års- och medlemsmöte 2015-09-16

Härmed inbjuds samtliga medlemmar i Svenska kriminalteknikföreningen att delta i års- och medlemsmöte för 2015.

Mötet kommer att hållas i Polishuset Kronoberg, Stockholm, sal 200 den 16 september 2015 mellan c:a 09.30 – 16.30.

Vi inleder dagen med kaffe 09.00-09.30 och håller därefter vårt årsmöte. Från klockan 10.00 och framåt kommer vi få lyssna till flera intressanta presentationer varav följande kan nämnas;

  • Sølvi Harjo, Kriminaltekniker från KRIPOS, Norge, kommer att redogöra för det s k Ålsesundsdråpet (”Aksla-saken”). Ett mycket uppmärksammat ärende om sexualmordet på en ung kvinna och där kriminaltekniken kom att spela stor roll för utredningen.
  • Advokat Johan Eriksson från Försvarsadvokaterna Stockholm och f d kriminalteknikern Sonny Björk kommer ge sin syn på anlitandet av extern expertis samt advokaters roll i rättsprocessen.

Programmet i sin helhet liksom eventuell kompletterande information om dagen kommer inom kort finnas tillgängligt på föreningens hemsida: www.kriminalteknikforeningen.se.

Anmälan för att delta vid medlemsmötet sker senast måndagen den 7 septembersvenska.kriminalteknikforeningen@polisen.se
OBS! I anmälan skall det stå namn och polisområde (det går bra att anmäla flera namn i samma mail). Vi bjuder på lunch och kaffe under dagen.

Varmt välkomna önskar Svenska kriminalteknikföreningen genom styrelsen!

Inbjudan till Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte 2014

Härmed inbjuds DU som medlem till att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte den

19 september 2014
klockan 09.00 – 09.30.

Platsen för mötet är kongressalen på Djurönäset i Stockholm.

Bl.a.

Utlottning av priser för mötesdeltagarna och utlottning av stipendie till Kriminaltekniskt Forums utbildningskonferens i Norge 2016

Motioner och frågeställningar till styrelsen måste vara oss tillhanda senast 11 sep 2014.

VARMT VÄLKOMMEN !

önskar styrelsen för Svenska Kriminalteknikföreningen

Tidningen Kriminalteknik

Svenska kriminalteknikföreningen medverkar i tidningen Kriminalteknik. Tidningen ges ut av Statens kriminaltekniska laboratorium och utkommer med fyra nummer per år. Kriminalteknik finns numera även som webbtidning . kriminalteknik.nu.

Enstaka nummer av papperstidningen sänds ut för 75 kronor per tidning (inklusive moms, porto tillkommer).För att köpa/prenumerera, kontakta Ann-Britt Nyström, SKL, tel. 010-562 80 83, så får du tidning och inbetalningskort i brevlådan. Ett år (4 utgåvor) inom Sverige/Norden kostar 250 kronor inklusive moms och porto.

Medlemsmöte i Örebro den 7 november

Medlemsmöte
(extra årsmöte)

Svenska Kriminalteknikföreningen håller ett medlemsmöte i

Örebro, torsdagen den 7 nov 2013

Pga en ”liten malör” vid årsmötet på Djurönäset inbjuder föreningen sina medlemmar till ett medlemsmöte /extra årsmöte på polismässen i Örebro (Klostergatan 35 i Örebro. Koordinater WGS 84 (lat, lon): 59.27799, 15.21408)

Programmet för dagen är:

10.00 – 10.30
Årsmöte-ekonomisk redovisning från revisorerna

10.30 – 12.00
Olika former av dentalmassor för avgjutning
leverantör visar nya alternativ inom dentalmassor

12.00 – 13.00
Föreningen bjuder på lunch

13.00 – 14.00
Intressant ärende presenteras av Göran Swartz och Kenneth Åberg/Örebro
Grovt narkotikabrott, det blir inte alltid som man tänkt sig…

14.00 – 16.00
Herkulesplanet som kraschade mot Kebenekaise
Urban Jonasson/ Umeå berättar om arbetet där.

I mån av tid kommer användbara kriminalteknska appar att presenteras, vilket ökar möjligheten att använda din smartphonen som som arbetsverktyg

Anmäl er på  info@kriminalteknikforeningen.se.

Sista anmälningsdag är: måndagen den 4 november 2013

Hjärtligt välkommna till Örebro för en intressant dag !!

Om ni har medarbetare som inte är medlemmar än, men som vill bli det och följa med till Örebro. Gå in på våran hemsida http://www.kriminalteknikforeningen.se/info/ och ansök.

Årsmöte 2013

Årsmöte 2013
Svenska kriminalteknikföreningen

 

Plats: Djurönäsets kursgård
Tid: Onsdagen den 18 september klockan 16.30

DAGORDNING

§1.                Mötets öppnande
§2.                Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3.                Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§4.                Godkännande av dagordning
§5.                Fråga om årsmötets stadgeenliga utysande
§6.                Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
§7.                Fastställande av resultat- och balansräkning
§8.                Revisorernas berättelse
§9.                Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§10.              Fastställande av medlemsavgift
§11.              Valberedningen
§12.              Ärende som väckts av styrelsen
§13.              Ärende som väckts av medlem
§14.              Övriga frågor
§15.              Avslutning

Årsmöte och minikonferens

Härmed inbjuds samtliga medlemmar att delta i vårt årsmöte och minikonferens 2012.
Minikonferensen kommer att hållas i räddningsverkets lokaler vid Rosersberg den 26 september 2012 mellan c:a 09.30 – 16.30.

Programmet för dagen är att vi träffas mellan 09.00-09.30 och dricker kaffe och därefter håller vi vårt årsmöte.

Strax efter 10.00 börjar våra föreläsningar:

  • Tony Möörk och rättsentomolog Anders Lindström redovisar ett spännande ärende från Örebro.
  • Trond Sandsbråten från Norge berättar om platsundersökningen på Utöya
  • Bombguppens Bruker låda kommer att visa att den kan användas till andra saker än att söka sprängmedel.

Vi bjuder på lunch och kaffe.

Några utställare av kriminalteknisk materiel kommer att vara på plats.

Anmälan för att delta på medlemsmötet görs senast onsdagen den 19 september på info@kriminalteknikforeningen.se. I anmälan skall det stå namn och myndighet (Går bra att anmäla flera namn i samma mail)

Varmt välkomna önskar styrelsen för SKF!

Inbjudan minifonferens och årsmöte SKF 2012
Dagsprogram årsmöte SKF 2012 

Tips för spårsäkring

Artiklar skrivna av Kriminalteknikerföreningen som i varje nummer av Kriminalteknik delar med sig av tips för spårsäkring.

Storleksbestäm föremål med millimetertejp
Millimetertejp på tjänstekortet gör det enkelt att storleksbestämma föremål som fotograferas.

Gör om ett foto till en praktisk skiss
Här visar vi hur du snabbt och enkelt framställer en skiss från en digital bild.

Stämplade däckspår på betonggolv
Trots att golvet långt ifrån var helt slätt framträdde spår med en enastående detaljrikedom.

Förbättringar av teknikerbuss
Små förbättringar som underlättar.

Blankett för säkring av skospår
Tekniska roteln i Örebro har senaste tiden genomfört undersökningar i flera grova brott där skospår haft en avgörande och central betydelse. Blanketter kan beställas från ett tryckeri.

Rostspår på skrotbil
Ragnar Nordanstig berättar om ett tillfälle när han fick i uppdrag att försöka påvisa att identiteten var ändrad på en äldre militärlastbil.

Säkring av skoavtryck
Säkring av skoavtryck på papper i flera steg och försök med ninhydrin.

Jämförelsespår på självhäftande folie
Svart folie på rulle för både enkel avsättning av jämförelseavtryck och för säkring av brottsplatsspår när vanlig gelatinfolie har för låg vidhäftning.