Minikonferens 2018

Terrorattack mot Sverige!

– Vad innebar det för kriminaltekniker?

Härmed inbjuds du att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens minikonferens på Polishögskolan i Sörentorp, Stockholm, torsdagen den 26 april 2018 klockan 09.00 – 16.30.

Program
09:00-09:30  Samling i aulan byggnad 16 med fika samt informationsmöte
09:30-11:00  DVI- organisationen – vad har hänt sedan 2016?
11:00-12:00  Visualisering av brottsplats (360, Scanning mm)
12.00-13.00   Lunch
13.00-14.00   forts. Visualisering av brottsplats
14.00-15.00   Händelsen på Drottninggatan
15.00-15.30   Fika (möjlighet att träffa utställare)
15.30-16.30   forts. händelsen på Drottninggatan

Som medlem bjuds du på kaffe och lunch.

Är du inte medlem får du självklart komma ändå, men då kostar det 150 kr (kaffe/lunch ingår). Om det skulle vara så att det blir fler anmälningar än vi har platser för, har medlemmar förtur.

Anmälan

MÅSTE göras till svenska.kriminalteknikforeningen@polisen.se . Ange namn, mailadress, telefon och information om eventuella allergier.

Sista anmälningsdag: Måndag den 16:e April 2018.

Här är inbjudan som fil.

Evidence Handling – How To Reduce Risk! Free Webinar 29 march

Evidence Handling – How To Reduce Risk!

When: Thursday, March 29, 2018 at 3:00PM EST
Where: Live on your PC or mobile device.
Registration:http://www.rtfmanufacturing.com/how-to-reduce-risk—live-webinar.html

Join us for an outstanding live webinar, complete with live Q&A! This webinar will explore the details of evidence handling risk and offer concise methods to assess, design and implement procedures to reduce it!
Webinar Highlights:
– Procedure Design, Strategy & Steps
– Controls & Audits. Process Flow Charts
– Verbal Articulation & Written Steps
​- Extensive Class Collatera

About Our Speaker: W. Mark Dale, 30 year career former New York State Trooper and Inspector in Charge of New York State Police Laboratory System and COO for Center for Advanced Forensics in Greenville, North Carolina and Program Manager for Forensic Education and Training at the U.S. Army Criminal Investigation Laboratory (USACIL).

RTF Manufacturing Company, LLC
793 Route 66
Hudson, NY 12534
Phone: 518-828-2198
​Toll Free: 800-836-0744
Fax: 518-828-2257
​Email: info@rtfmanufacturing.com

 

Fundamentals of Scanning a Scene with LiDAR – free webinar febr 20th

Don’t miss out on RIEGL USA’s second Forensic Webinar of the Year!

Join RIEGL’s forensic expert, Shannon Trammell, on Tuesday, February 20th at 10:00 am and 2:00 pm EST for a free webinar and find out the fundamentals of scanning a scene with LiDAR.

This webinar will highlight:

  • Deploying the 3D Laser Scanner on scene
  • Position setup & placement
  • Scene Control
  • Best practices for effective documentation

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

Shannon Trammell
Forensics LiDAR Specialist
strammell@rieglusa.com

RSVP: strammell@rieglusa.com or call 407-248-9927

All webinars are 30 minutes or less.

The RIEGL VZ-400i is an ultra-high speed 3D Laser Scanning System for fast and accurate crash/crime scene collection and is an essential tool to these investigations and reconstructions.

If you have any questions, feel free to contact.

Andrea Porras
Sales and Marketing Coordinator
aporras@rieglusa.com

RIEGL USA | 7035 Grand National Drive, Suite 100, Orlando, FL 32819

International Association for Identification

The International Association for Identification (IAI) is the oldest and largest association of forensic professionals in the world. IAI members represent international public, private and government agencies that encompass forensic science and law enforcement. The active membership ranges from beginning forensic practitioners to seasoned and experienced practitioners, many of whom are considered forensic experts. Many IAI members are certified in their respective forensic fields and have received their certification from the IAI through series of written and practical examinations. (IAI certification programs are accredited by the Forensic Specialties Accreditation Board – FSAB.)

För mer information kontakta: jan@forensic.se

Ny upplaga av boken Grundläggande kriminalteknik

Grundläggande kriminalteknik 3:e upplagan, Thomas Kupper och Jan Olsson

Grundläggande kriminalteknik

Kriminalteknik är ett mångfacetterat och spännande ämne som alltid väckt intresse, inte minst under senare år då det uppmärksammats i mängder av filmer och TV-program. Teknisk bevisning är även ett område som fått allt större betydelse inom rättsväsendet. I denna omarbetade och utvidgade upplaga har senaste rön och den lagstiftning
som är gällande fram till början av år 2017.tagits med.

Boken är i första hand framtagen som utbildningsmaterial för grundutbildning av poliser och polisområdestekniker. Kapitelindelningen är vald med hänsyn till de kursplaner som finns vid Polishögskolan och de universitet som utbildar polisstudenter.

Boken är unik! Det är den enda bok som på ett både övergripande och detaljerat sätt går igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Bokens upplägg följer läroplanerna i kriminalteknik vid polisutbildningarna i Sverige och innehållet har granskats av elev- och lärargrupperna vid de olika utbildningsorterna.

Författarna har gemensamt drygt 90 års erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet och gemensamt har författarna mer än 90 års erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet.

Denna tredje upplaga av boken har delvis omarbetats och uppdaterats för bättre pedagogisk utformning av kapitlen. Här tas bland annat upp fotografering och dokumentation, fingeravtryck, biologiska spår, stöldskydd, blodspårstolkning, handläggning av dödsfall, kunskap om skjutvapen, vapenlagstiftning, bomber och illegal narkotikatillverkning.

Lärarna i kriminalteknik vid Linnéuniversitetet, kriminalteknikerna Bo Svensson och Anna Schneider, har gått igenom de flesta av kapitlen och lämnat värdefull hjälp och synpunkter. Sellan Ståling, f.d. Statens kriminaltekniska laboratorium f.d. kriminalkommissarierna Roger Månsson och Bengt Aspegren polisutbildningarna i Växjö resp. Stockholm har lämnat förslag till innehållet i boken och har faktagranskat kapitlen om skjutvapen och blodstänksanalyser. I kapitlet om bomber har bilder, värdefull information och synpunkter erhållits från Olle Hansen Polisregion Syd. Andra som påverkat innehållet i boken är Anders Lindström rättsentomolog vid, Statens veterinärmedicinska anstalt. Biolog Agneta Olsson, Alingsås, Peter Nordström vid Polishögskolan i Solna, Angelika Westergård vid Umeå universitet, Björn Helmboldt-Öhling och Peter Ekelund vid  Södertörns högskola i Stockholm vilka har gått igenom olika delar av materialet och lämnat värdefulla
synpunkter.

Boken kan köpas till förmånspris genom info@forensic,se. Boken finns även i bokhandeln.

(Polisstudenter kan köpa boken till särskilt förmånspris – kontakta info@forensic.se).