Kriminalteknik i skolan

Kriminalteknik i  skolan – lärobok och övningar för gymnasietNaturvetenskaplig specialisering är ett ämne i det nya gymnasiet som möjliggör en fördjupning inom ett valbart naturvetenskapligt kunskapsområde. Det område författarna valt för boken är Kriminalteknik, ett område där kunskaper i biologi, kemi, fysik och matematik kan tillämpas. Det centrala innehållet för kursen Naturvetenskaplig specialisering (se Skolverket) har varit styrande vid utformning av boken med tillhörande frågor och laborationer. Efter varje kapitel finns frågor som är indelade i olika svårighetsgrader, märkta med 1-3 förstoringsglas, samt förslag på laborationer.Lärobok kan även användas på grundskolans högstadium, komvux och i andra sammanhang där man är intresserad av övningar som kan ha anknytning till kriminalteknik. Boken går både på ett övergripande och detaljerat sätt går igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och svensk lagstiftning.Marianne Almström har arbetat som kemilärare på Tekniska Läroverket, Pauliskolan och Pauli gymnasium i fyrtio år och handlett många lärarkandidater. 2005 tilldelades hon Ingvar Lindqvist-priset i kemi och 2006 Svenska kemistsamfundets pedagogiska pris för skollärare och arbetar inom organisationen VIS (Vetenskap i skolan). 2013 gav hon ut boken ”Att äga ett klassrum.Thomas Kupper har arbetat som kriminalteknisk fotograf under över 45 år. Han har arbetat vid polisens tekniska rotel i Uppsala, Rikspolisstyrelsens Nationella Fingeravtrycksavdelning, NFA, och drygt 25 år vid Polishögskolan. Han har även arbetat vid polisutbildningen på Växjö universitet. Thomas Kupper har erfarenhet från kriminaltekniskt arbete i Mellanöstern, Serbien, Montenegro och Estland och har även producerat utbildningsfilmer och informationsmaterial.Jan Olsson har varit polis i drygt 49 år och har arbetat som kriminaltekniker i över 25 år. Även han har utlandserfarenhet från kriminaltekniskt arbete. Bl a i Serbien, Litauen, Montenegro och Palestina.  De senaste åren har Jan Olsson arbetat vid Polishögskolan i Stockholm och under sju år som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen på Växjö universitet.Marie-Louise Raväng är lärare på Pauli gymnasium i Malmö, en skola som framgångsrikt under flera år haft kriminalteknik som naturvetenskaplig specialisering. Marie-Louise Raväng har en bred behörighet i de naturvetenskapliga ämnena och har  i flera år undervisat i biologi, bioteknik (inkl. kriminalteknik), kemi, fysik,  matematik och naturkunskap.Kriminalteknik i skolan har ISBN: 978-91-7223-568-7Boken bygger delvis på boken Grundläggande kriminalteknik (Jure Förlag) men ersätter inte den boken som har polis- och andra högskolutbildningar som målgrupp. Bägge böckerna finns i bokhandeln och e.bokhandeln men kan även beställas genom info@forensic.se eller per telefon 0706 – 923 623, (Pris 378 kr inkl moms och frakt vid beställning av enstaka bok – rabatter vid flerboksbeställning.).

Grundläggande kriminalteknik har ISBN: 978-91-7223-522-9

(2016 – kompetensutveckling för gymnasielärare i kriminalteknik – intresserad? Kontakta info@forensic.se).

 

 

BRÅ Rapport 2013:20 Polisers syn på utredning av mängdbrott

Syftet med den här rapporten är att lyssna på vad anställda inom polisen själva anser står i vägen för en ökad personuppklaring av främst mängdbrott, oberoende av satsningen. Vad ser de för hinder och problem i arbetet? Här avses både sådana problem som de anser har förvärrats på senare år och problem som funnits under längre tid.

Rapporten belyser brottsutredningsprocessen från anmälan till slutredovisning. Fokus ligger på mängdbrott, eftersom de utgör stommen i polisens verksamhet – och har lägst uppklaring. Resultaten bygger främst på en enkätstudie som skickades till 1 203 polisanställda i fyra län, där totalt 656 poliser med olika funktioner svarat på en rad frågor. Vi har också gjort deltagande observationer, intervjuer och en analys av registerdata.

Rapporten/boken kan beställas genom
http://www.jure.se
ISBN: 9789187335167

Poliser skriver deckare – En mördare blir till

En mördare blir till
Jan Olsson

Fördelen med deckare skrivna av poliser är att de långt ifrån kriminallitteraturens overkligheter beskriver polisens arbete juridiskt och arbetsmässigt riktigt. Jan Olsson, polis, kriminaltekniker och tidigare chef för gärningsmannaprofilgruppen, har omfattande kunskaper som tas tillvara i boken. Upptakten är en sopsäck med likdelar som hittas intill en kyrkogårdsmur. Utredningen växer och börjar till slut leva ett eget liv och bilda ett nät där oskyldiga förvånansvärt lätt kan fastna och hur lätt det är att poliser i stället för att finna en mördare i stället skapar en. Man blir så övertygad om vem som är mördaren att man blundar för möjliga motbevis.

En av bokens huvudpersoner konstaterar även att ” Vi kan hålla på i all oändlighet med att spekulera men till sist är det hantverket som är avgörande”. Under läsningens gång får läsaren på ett mycket initierat sätt kännedom om hur utredningar om grova brott organiseras, om teknisk bevisning, betydelsen av dörrknackning men även om relationer och uppfattningar. ”– varför alla kriminaltekniker var så omständliga, långsamma och snusförnuftiga. Föddes de sådana?” – ”det var lätt att se vilka som inte var poliser vid Rikskriminalpolisen: Det var de som bar polisuniform”.

Tro nu inte att boken är tråkig och utformad som en lärobok. Tvärt om. Boken är fullt i klass med böcker av senare tiders mer kända deckarförfattare. Man blir hela tiden nyfiken på fortsättningen och det dröjer ända till sista sidorna innan den något oväntade upplösningen kommer.
/jan o

Grundläggande kriminalteknik – nyutgåva

Boken Grundläggande kriminalteknik utges nu i en ny helt omarbetad och utökad upplaga. Nya kapitel har tagits in om olika spår. Nytt är även kapitel om bränder, illegal narkotikatillverkning, brottsplatsundersökning vid miljöbrott, bomber och farliga föremål m.m.
Boken, som utges av Jure förlag, kan beställas genom info@forensic.se eller köpas i din bokhandeln.