Vapenlagen – En kommentar (NY UPPLAGA)

Vapenlagen – En kommentar
 
 Författare:Landgren Fredrik , Åberg Kazimir Planerad utgivning under maj 2022. Upplaga: 2 .Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts JuridikISBN:9789139016464
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Preliminärt pris: 851 SEK exkl. moms 

I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en heltäckande genomgång av regleringen av civila skjutvapen.

I den här nya upplagan har hänsyn tagits till rättsutvecklingen fram till och med år 2021. 

Alexandre Beaudoin IAI President’s Message

Dear IAI members. For my first President’s message in Identification News, I have decided to share key aspects of my acceptance speech that I presented at the Nashville conference this year. You could read it by adding a French accent in order to feel the original speech!

 It is a great honor and a privilege to represent the members of this great organization as the newly elected 100th president of the IAI.

We must be proud of our history. It took boldness to build what has grown to be the largest forensic organization in the world. This boldness should inspire us. It was this boldness that drove our founding fathers to build from scratch this organization that is out to unite the forensic world. It is this boldness that drives our practitioners to do more for the sake of truth and justice. It is this boldness that drives our scientists to make more discoveries and develop innovation for the progress of our field. If I had to identify our opponent in terms of innovation and progress, it would be the fear. The fear of making mistakes, the fear of change, the fear of the unknown. This fear is the opposite of boldness.

During my tenure as your president, I wish to strengthen the new generation of practitioners and scientists with the guidance and wisdom of the elders of the organization. To do this, we will have to show boldness, embrace the borderless philosophy of our younger generation and support international involvement within our large organization! For the elders of our organization, please continue to guide us, to support us, to lead us wisely.

One of my first priorities will be to introduce a new IAI award that will recognize young researchers in forensic identification and acknowledge the effort of those that try to integrate this remarkable field; bringing with them the seeds of innovation and progress. I will present a project to the board at the midyear meeting on this subject.

My second priority will be to put in place a special committee that will assess our IAI Divisions. We need ideas that promote communication, cooperation, engagement, and support among our many Divisions. The result of this committee’s brainstorming will be presented to the Board of Directors so that action can be guaranteed while building a stronger relationship between the parent-body and our Divisions.

Finally, I will utilize my mother-tongue, French, to get in touch with French-speaking non-members and present membership in order to promote our organization. We are lucky to have in the line of vice-presidencies, individuals who will be able to continue this effort on behalf of the international community, highlighting Aldo who speaks Italian, Mingo who speaks Spanish, and many other members who speak different languages, including John Grassel, who speaks the dialect of New England! Forensic science is evolving at breakneck speed. Boldness in our field is about facing reality and rolling up our sleeves, despite the colossal scale of the challenge before us. We have a huge opponent in front of us: fear. The fear of not being able, the fear of making mistakes, the fear of change, the fear of the unknown. This feeling is human, but we must overcome it by opposing it with pride and boldness. This is what will guide your organization through the future! Should you ever have a question, need support, or if you would be interested in being involved with the IAI and you don’t know how…please do not be shy! Talk to me either in French or English and I will do whatever I can to help you.

 Alexandre Beaudoi

IAI:s utbildningskonferens 2021

 
Happy Thanksgiving  The IAI 
 2021 Educational Conference 
IAI Educational Conference August 1 – 7th, 2021The IAI Annual Educational Conference is the largest organized event in the world that provides a full week of high-quality, cutting-edge education and hands-on training in forensic physical evidence examination and crime scene processing. Register now to ensure you experience all the IAI Conference has to offer!  To view the full conference program clickhere. The cut-off date for the Conference Room Rate is when the secured conference block is filled or Thursday, June 25, 2021 (whichever occurs first), after which all remaining guestrooms will be released back to the Hotel. Reservations after the cut-off date will be accepted based on availability. Go to Hotel Reservations to book your hotel. For full conference deatils and registration click here. We hope to see you in Nashville!!  

Vill du veta mer – kontakta – jan.olsson@forensic.se

Boktips: Brott mot barn – En utmaning för lagstiftare och rättsväsende

Barn i brottmål består av tre studier av lagstiftningen och rättstillämpningen vid våld och övergrepp mot barn: domstolarnas hantering av mål vid föräldrars våld mot barn och unga, hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga samt barn och ungas rättsliga ställning i barnpornografibrottet. Boken riktar sig till såväl advokater eller andra yrkesverksamma inom rättsväsende, socialtjänst, skola, frivilligorganisationer samt till utbildningar där våld och övergrepp mot barn behandlas. 
Anna Kaldal, professor i processrätt vid Stockholms universitet, och Malou Andersson, lektor i straffrätt vid Uppsala universitet som utgör bokens redaktion är också författarna bakom två av studierna. Emelie Kankaanpää Thell, doktorand i familjerätt vid Stockholms universitet, är tillsammans med Anna Kaldal, författare till studien om hedersrelaterat våld och förtryck.
Jure förlag, Pris: 326 SEK exkl. moms och frakt.

  

Ny upplaga av boken Grundläggande kriminalteknik

Publicerat 1 april 2021 av Jan Olsson

Grundläggande kriminalteknik 4:e upplagan, Thomas Kupper och Jan Olsson

Denna bok är unik! Det är den enda bok som på ett både övergripande och detaljerat sätt går igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Boken är primärt skriven för polisutbildning men lämpar sig i hög grad för alla som har intresse av att känna till hur kriminalteknik går till i verkligheten. Boken är därför att rekommendera för t.ex. jurister, journalister och inte minst deckarförfattare.
Bokens upplägg följer i huvudsak läroplanerna i kriminalteknik vid polisutbildningarna på Linnéuniversitetet i Växjö, Södertörns högskola, Borås och Umeå universitet. Innehållet har granskats av elever och lärargrupperna vid de olika utbildningsorterna.
Författarna har gemensamt mer än 90 års erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet.
I denna fjärde upplaga av boken är innehållet delvis omarbetat och uppdaterat för bättre pedagogisk utformning av kapitlen. Här tas bland annat upp fotografering och dokumentation, fingeravtryck, biologiska spår, stöldskydd och blodspårstolkning. I boken behandlas även hur dödsfall handläggs i Sverige, skador på brottsoffer, våld i nära relation, undersökning av jakt, flora och miljöbrott, kunskap om bränder, skjutvapen, vapenlagstiftning, bomber och illegal narkotikatillverkning. Nytt i denna upplaga är utredning av trafikolyckor.
Thomas Kupper började arbeta som kriminalteknisk fotograf 1972.
Han har arbetat vid polisens tekniska rotel i Uppsala, Rikspolisstyrelsens
Nationella Fingeravtrycksavdelning, NFA, och drygt 24 år vid Polishögskolan. Han har även arbetat vid polisutbildningen i Växjö. Thomas Kupper har erfarenhet från kriminaltekniskt arbete i Mellanöstern, Serbien, Montenegro och Estland. Han har även producerat utbildningsfilmer och informationsmaterial.
Jan Olsson har arbetat som polis sedan 1963, som kriminaltekniker i
över 25 år och har också arbetat som förundersökningsledare.
Även Jan Olsson har utlandserfarenhet från kriminaltekniskt arbete i
bl.a. Mellanöstern, Serbien, Litauen, Montenegro och Palestina. Även Jan
Olsson har under många år arbetat vid Polishögskolan i Stockholm och även under åtta år som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen i Växjö

Kriminalteknik är ett mångfacetterat och spännande ämne som alltid väckt intresse, inte minst under senare år då det uppmärksammats i mängder av filmer och TV-program. Teknisk bevisning är även ett område som fått allt större betydelse inom rättsväsendet. I denna omarbetade och utvidgade upplaga har författarna försökt få med senaste rön och den lagstiftning som är gällande fram till början av år 2021.

Boken kan köpas till förmånspris genom info@forensic,se. Boken finns även i bokhandeln.

(Polisstudenter kan köpa boken till särskilt förmånspris – kontakta info@forensic.se).