Kriminalteknik i skolan

Kriminalteknik i  skolan – lärobok och övningar för gymnasietNaturvetenskaplig specialisering är ett ämne i det nya gymnasiet som möjliggör en fördjupning inom ett valbart naturvetenskapligt kunskapsområde. Det område författarna valt för boken är Kriminalteknik, ett område där kunskaper i biologi, kemi, fysik och matematik kan tillämpas. Det centrala innehållet för kursen Naturvetenskaplig specialisering (se Skolverket) har varit styrande vid utformning av boken med tillhörande frågor och laborationer. Efter varje kapitel finns frågor som är indelade i olika svårighetsgrader, märkta med 1-3 förstoringsglas, samt förslag på laborationer.Lärobok kan även användas på grundskolans högstadium, komvux och i andra sammanhang där man är intresserad av övningar som kan ha anknytning till kriminalteknik. Boken går både på ett övergripande och detaljerat sätt går igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och svensk lagstiftning.Marianne Almström har arbetat som kemilärare på Tekniska Läroverket, Pauliskolan och Pauli gymnasium i fyrtio år och handlett många lärarkandidater. 2005 tilldelades hon Ingvar Lindqvist-priset i kemi och 2006 Svenska kemistsamfundets pedagogiska pris för skollärare och arbetar inom organisationen VIS (Vetenskap i skolan). 2013 gav hon ut boken ”Att äga ett klassrum.Thomas Kupper har arbetat som kriminalteknisk fotograf under över 45 år. Han har arbetat vid polisens tekniska rotel i Uppsala, Rikspolisstyrelsens Nationella Fingeravtrycksavdelning, NFA, och drygt 25 år vid Polishögskolan. Han har även arbetat vid polisutbildningen på Växjö universitet. Thomas Kupper har erfarenhet från kriminaltekniskt arbete i Mellanöstern, Serbien, Montenegro och Estland och har även producerat utbildningsfilmer och informationsmaterial.Jan Olsson har varit polis i drygt 49 år och har arbetat som kriminaltekniker i över 25 år. Även han har utlandserfarenhet från kriminaltekniskt arbete. Bl a i Serbien, Litauen, Montenegro och Palestina.  De senaste åren har Jan Olsson arbetat vid Polishögskolan i Stockholm och under sju år som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen på Växjö universitet.Marie-Louise Raväng är lärare på Pauli gymnasium i Malmö, en skola som framgångsrikt under flera år haft kriminalteknik som naturvetenskaplig specialisering. Marie-Louise Raväng har en bred behörighet i de naturvetenskapliga ämnena och har  i flera år undervisat i biologi, bioteknik (inkl. kriminalteknik), kemi, fysik,  matematik och naturkunskap.Kriminalteknik i skolan har ISBN: 978-91-7223-568-7Boken bygger delvis på boken Grundläggande kriminalteknik (Jure Förlag) men ersätter inte den boken som har polis- och andra högskolutbildningar som målgrupp. Bägge böckerna finns i bokhandeln och e.bokhandeln men kan även beställas genom info@forensic.se eller per telefon 0706 – 923 623, (Pris 378 kr inkl moms och frakt vid beställning av enstaka bok – rabatter vid flerboksbeställning.).

Grundläggande kriminalteknik har ISBN: 978-91-7223-522-9

(2016 – kompetensutveckling för gymnasielärare i kriminalteknik – intresserad? Kontakta info@forensic.se).

 

 

Kriminalteknisk ljud- och videoanalys

Företaget Engine Ears tillhandahåller kriminalteknisk analys av ljud och video. På konferensen i Oslo presenterade ägaren Truls Birkeland olika metoder för att filtrera och analysera ljud och video. Han har hjälpt norska polisen i flera ärenden med framgång. Truls står gärna till tjänst om svensk polis önskar hjälp med analys av ljud eller video.

Rättsentomolog till vår tjänst

Rättsentomologi, även forensisk entomologi, är när information från analys av entomologiskt material, det vill säga insekter, används i ett rättsfall. Alla insekter på en kropp ger någon slags information. I bästa fall kan de ge information om hur länge en person har varit död, om kroppen blivit flyttad eller andra förhållanden kring dödsfallet.

Anders Lindström är rättsentomologStatens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och ställer gärna upp och håller utbildning, föredrag eller är behjälplig vid kriminaltekniska undersökningar. Han nås på telefonnummer 073-707 21 80 eller flugbolaget@gmail.com.

Läs mer i artikel från Kriminaltekniktidningen.