Inbjudan till Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte 2014

Härmed inbjuds DU som medlem till att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte den

19 september 2014
klockan 09.00 – 09.30.

Platsen för mötet är kongressalen på Djurönäset i Stockholm.

Bl.a.

Utlottning av priser för mötesdeltagarna och utlottning av stipendie till Kriminaltekniskt Forums utbildningskonferens i Norge 2016

Motioner och frågeställningar till styrelsen måste vara oss tillhanda senast 11 sep 2014.

VARMT VÄLKOMMEN !

önskar styrelsen för Svenska Kriminalteknikföreningen