Tips för spårsäkring

Artiklar skrivna av Kriminalteknikerföreningen som i varje nummer av Kriminalteknik delar med sig av tips för spårsäkring.

Storleksbestäm föremål med millimetertejp
Millimetertejp på tjänstekortet gör det enkelt att storleksbestämma föremål som fotograferas.

Gör om ett foto till en praktisk skiss
Här visar vi hur du snabbt och enkelt framställer en skiss från en digital bild.

Stämplade däckspår på betonggolv
Trots att golvet långt ifrån var helt slätt framträdde spår med en enastående detaljrikedom.

Förbättringar av teknikerbuss
Små förbättringar som underlättar.

Blankett för säkring av skospår
Tekniska roteln i Örebro har senaste tiden genomfört undersökningar i flera grova brott där skospår haft en avgörande och central betydelse. Blanketter kan beställas från ett tryckeri.

Rostspår på skrotbil
Ragnar Nordanstig berättar om ett tillfälle när han fick i uppdrag att försöka påvisa att identiteten var ändrad på en äldre militärlastbil.

Säkring av skoavtryck
Säkring av skoavtryck på papper i flera steg och försök med ninhydrin.

Jämförelsespår på självhäftande folie
Svart folie på rulle för både enkel avsättning av jämförelseavtryck och för säkring av brottsplatsspår när vanlig gelatinfolie har för låg vidhäftning.