IAI utbildningskonferens 2016 i Cincinnati, Ohio, USA

101st International Educational Conference

“Bridge To A Bright Future”

Bridge... to a Brighter Future

Information about Cincinnati

Educational Sessions and the Exhibit will be held in the Cincinnati Duke Energy Convention Center.

The President’s Welcome Reception and some Committee Meetings are scheduled for Sunday August 7, 2016. Lectures and workshops begin on Monday August 8 and continue until the Membership Meeting from 8am-9:30am on Friday August 12, with Lectures and Workshops following until 5pm. The Installation & Closing Banquet will be at 7:00 pm. on Friday and the suggested hotel checkout is Saturday, August

Program för års- och medlemsmöte 2015-09-16

Dagen kommer tillbringas i Polishuset Kronoberg, Stockholm, sal 200.
OBS! Ingång sker via entré på Polhemsgatan där man anmäler sig i vakten.

Program och hålltider för dagen ser ut som följer:

09.00- 09.30 Välkomna! Kaffe och smörgås
09.30- 10.00 Årsmöte
10.00- 10.20 Janne Olsson berättar om IAI:s 100-årsjubileum
10.30- 12.00 Sølvi Harjo från KRIPOS, Norge redogör för det s k Ålsesundsdråpet (”Aksla-saken”).
12.00- 13.00 LUNCH
13.00- 13.30 Ragnar Nordanstig berättar om ett brandförsök.
13.30- 16.30 Advokat Johan Eriksson och f d kriminalteknikern Sonny Björk om anlitandet av extern expertis samt advokaters roll i rättsprocessen. Inkl. avbrott för kaffe och kaka

Föreningen bjuder på lunch och kaffe under dagen. Till lunch serveras smörgåstårta med lax/räkor och skinka/ost. Eventuella allergier meddelas snarast!

Vid frågor eller funderingar kontakta Magnus Anderssson (0703-15 94 67) eller Torbjörn Liwång (0708-95 19 80).

Varmt välkomna till en innehållsrik dag önskar Svenska kriminalteknikföreningen genom styrelsen!

Program för års- och medlemsmöte 2015

Förstoringsglas och tänder – kriminalteknik och rättsodontologi i samverkan

En artikel som beskriver några samverkansområden som skribenterna Anna Jinghede och Tony Möörk höll ett symposium kring vid den årliga riksstämman i odontologi.

Identifiering av avlidna

Det är polisens ansvar att identiteten fastställs på anträffade avlidna. Det har flera skäl: juridiska (rätten till begravning), kunna inleda förundersökning, (bodelning), ekonomiska (livförsäkring) och humana.

Identifiering med hjälp av tänder är en välbeprövad och mycket säker metod. Tänder är extremt motståndskraftiga och individspecifika vilket är en fördel även då andra metoder inte är möjliga, exempelvis vid brand, kraftig förruttnelse och skelettering.

Tandidentifiering är en komparativ metod, som även innefattar fingeravtryck och DNA samt förutsätter att det finns jämförelsematerial hos någon tandläkare. I Sverige besöks tandvård relativt regelbundet, till skillnad från i många andra länder. Vid större internationella katastrofer kan det ställa till problem, då brist på dentalt jämförelsematerial kräver att man måste förlita sig till mer tidskrävande metoder.

Då en person anmälts försvunnen inhämtas AM-uppgifter, AM = ante mortem = före döden, från bland annat anhöriga och tandvården. När en kropp anträffas så undersöks denna och PM-uppgifter, PM = post mortem = efter döden, dokumenteras. AM- och PM-uppgifter, som exempelvis fynd relaterade till munhåla och tänder, jämförs sedan och en slutsats formuleras. Så lite som en tand kan räcka för att identiteten ska kunna fastställas. Om annat dentalt jämförelsematerial än ett foto på individen i livet där framtänderna framskymtar saknas, kan så kallad superimposition tillämpas. Tekniken baseras på att foto på den anträffade skallen digitaliseras och läggs över porträttbilden. Är identiteten positiv kommer anatomiska strukturer i ansikte, käkar och tänder att sammanfalla.

Associativ identifiering sker genom konfrontation med anhörig och genom jämförelse med till exempel ett körkort. Dessa metoder bör undvikas med anledning av risken för misstag och felidentifiering. Den avlidnes utseende kan vara kraftigt förvanskat på grund av förruttnelse och dödsorsak. Vidare kan ett löst föremål som anträffas på en kropp, exempelvis ett körkort, teoretiskt sett tillhöra någon annan.

Anna Jinghede, leg. tandläkare och kriminaltekniker
Tony Möörk, kriminaltekniker, Tekniska roteln i Örebro 

Årsmöte och minikonferens

Härmed inbjuds samtliga medlemmar att delta i vårt årsmöte och minikonferens 2012.
Minikonferensen kommer att hållas i räddningsverkets lokaler vid Rosersberg den 26 september 2012 mellan c:a 09.30 – 16.30.

Programmet för dagen är att vi träffas mellan 09.00-09.30 och dricker kaffe och därefter håller vi vårt årsmöte.

Strax efter 10.00 börjar våra föreläsningar:

  • Tony Möörk och rättsentomolog Anders Lindström redovisar ett spännande ärende från Örebro.
  • Trond Sandsbråten från Norge berättar om platsundersökningen på Utöya
  • Bombguppens Bruker låda kommer att visa att den kan användas till andra saker än att söka sprängmedel.

Vi bjuder på lunch och kaffe.

Några utställare av kriminalteknisk materiel kommer att vara på plats.

Anmälan för att delta på medlemsmötet görs senast onsdagen den 19 september på info@kriminalteknikforeningen.se. I anmälan skall det stå namn och myndighet (Går bra att anmäla flera namn i samma mail)

Varmt välkomna önskar styrelsen för SKF!

Inbjudan minifonferens och årsmöte SKF 2012
Dagsprogram årsmöte SKF 2012 

Sammanfattning dag 2 konferens Oslo

Genomgång av terrorangreppet mot regeringskansliet och massakern på Utøya

På grund av händelsens känsliga karaktär redovisar vi inte här något av innehållet.

360-gradersfotografering

Kripos i Norge har framställt 360-gradersbilder (panoramafoton) i samband med Utøya utredningen. Denna teknik har vi använt i flera i år i Sverige. Norrmännen använder Panoeaver och Tourweaver.

Ordföranden i Svenska kriminalteknikföreningen Magnus Andersson och ordföranden i Kriminaltekniskt Forum Kristian Johansen. (Foto: Magnus Levin)