Låt bevisen tala

Let the evidence speak  (klicka här bredvid för att se kurser planerade under 2015).

Ron Smith and Associates, Inc. anordnar sedan många år kurser med koppling till International Association for Identification – IAI.

Vill du veta mer kontakta http://www.ronsmithandassociates.com/training/schedule.php. Du kan även kontakta jan.olsson@forensic.se