Advanced Ridgeology Science Workshop

Advanced Ridgeology Science Workshop
April 23 – 27, 2018
Dearborn, MI, USA

Presented by: Kathleen Bright-Birnbaum, CLPE

Course Description

This 5-day, 40-hour course, combines pertinent information on the science of friction Ridges and latent print identification techniques with a significant amount of latent print comparison practical exercises that help reinforce the newly learned concepts. The lecture material incorporates friction ridge concepts with the practical comparison exercises originally developed by Pat Wertheim. These practical exercises consist of actual latent prints and inked ten prints. The practical exercises are divided into a wide range of difficulty levels allowing each student to be evaluated and assigned practical exercises that are challenging, yet achievable. The exercises represent a wide range of difficulty levels that allows each student to work at his or her own level of competency, from beginning latent print examiners to those already certified by the IAI. Individual attention will be available during exercise periods. This class is ideal, even for senior examiners who wish to increase their speed and accuracy in doing latent print comparisons, lectures to improve a student’s overall knowledge of the fundamentals supporting ridgeology science, along with exercises to enable the examiner to develop the ability to make tough identifications and improve an examiner’s efficiency in doing comparison will be presented throughout the course.
This course has been approved for 40 hours of training credit towards certification/recertification by the IAI Latent Print Certification Board and the Tenprint Fingerprint Certification Board.

http://events.r20.constantcontact.com/register/event

Fundamentals of Scanning a Scene with LiDAR – free webinar febr 20th

Don’t miss out on RIEGL USA’s second Forensic Webinar of the Year!

Join RIEGL’s forensic expert, Shannon Trammell, on Tuesday, February 20th at 10:00 am and 2:00 pm EST for a free webinar and find out the fundamentals of scanning a scene with LiDAR.

This webinar will highlight:

  • Deploying the 3D Laser Scanner on scene
  • Position setup & placement
  • Scene Control
  • Best practices for effective documentation

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

Shannon Trammell
Forensics LiDAR Specialist
strammell@rieglusa.com

RSVP: strammell@rieglusa.com or call 407-248-9927

All webinars are 30 minutes or less.

The RIEGL VZ-400i is an ultra-high speed 3D Laser Scanning System for fast and accurate crash/crime scene collection and is an essential tool to these investigations and reconstructions.

If you have any questions, feel free to contact.

Andrea Porras
Sales and Marketing Coordinator
aporras@rieglusa.com

RIEGL USA | 7035 Grand National Drive, Suite 100, Orlando, FL 32819

Ny upplaga av boken Grundläggande kriminalteknik

Grundläggande kriminalteknik 3:e upplagan, Thomas Kupper och Jan Olsson

Grundläggande kriminalteknik

Kriminalteknik är ett mångfacetterat och spännande ämne som alltid väckt intresse, inte minst under senare år då det uppmärksammats i mängder av filmer och TV-program. Teknisk bevisning är även ett område som fått allt större betydelse inom rättsväsendet. I denna omarbetade och utvidgade upplaga har senaste rön och den lagstiftning
som är gällande fram till början av år 2017.tagits med.

Boken är i första hand framtagen som utbildningsmaterial för grundutbildning av poliser och polisområdestekniker. Kapitelindelningen är vald med hänsyn till de kursplaner som finns vid Polishögskolan och de universitet som utbildar polisstudenter.

Boken är unik! Det är den enda bok som på ett både övergripande och detaljerat sätt går igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Bokens upplägg följer läroplanerna i kriminalteknik vid polisutbildningarna i Sverige och innehållet har granskats av elev- och lärargrupperna vid de olika utbildningsorterna.

Författarna har gemensamt drygt 90 års erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet och gemensamt har författarna mer än 90 års erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet.

Denna tredje upplaga av boken har delvis omarbetats och uppdaterats för bättre pedagogisk utformning av kapitlen. Här tas bland annat upp fotografering och dokumentation, fingeravtryck, biologiska spår, stöldskydd, blodspårstolkning, handläggning av dödsfall, kunskap om skjutvapen, vapenlagstiftning, bomber och illegal narkotikatillverkning.

Lärarna i kriminalteknik vid Linnéuniversitetet, kriminalteknikerna Bo Svensson och Anna Schneider, har gått igenom de flesta av kapitlen och lämnat värdefull hjälp och synpunkter. Sellan Ståling, f.d. Statens kriminaltekniska laboratorium f.d. kriminalkommissarierna Roger Månsson och Bengt Aspegren polisutbildningarna i Växjö resp. Stockholm har lämnat förslag till innehållet i boken och har faktagranskat kapitlen om skjutvapen och blodstänksanalyser. I kapitlet om bomber har bilder, värdefull information och synpunkter erhållits från Olle Hansen Polisregion Syd. Andra som påverkat innehållet i boken är Anders Lindström rättsentomolog vid, Statens veterinärmedicinska anstalt. Biolog Agneta Olsson, Alingsås, Peter Nordström vid Polishögskolan i Solna, Angelika Westergård vid Umeå universitet, Björn Helmboldt-Öhling och Peter Ekelund vid  Södertörns högskola i Stockholm vilka har gått igenom olika delar av materialet och lämnat värdefulla
synpunkter.

Boken kan köpas till förmånspris genom info@forensic,se. Boken finns även i bokhandeln.

(Polisstudenter kan köpa boken till särskilt förmånspris – kontakta info@forensic.se).

 

IAI:s internationella utbildningskonferens 2018

The IAI’s 103rd International Forensic Educational Conference
July 29 – August 4, 2018 in San Antonio, Texas

All educational sessions, meetings, and events will be held at the Henry B. González Convention Center and the Grand Hyatt San Antonio Hotel.
Registration will be $375 (U.S.) for International Association for Identification members and $475 for nonmembers. The full registration DOES NOT include workshops that require an additional fee. Individual workshops are estimated to range from $30 to $200 depending on the specific workshop cost and how many workshops are selected by the attendee. Please note this cost could be higher if multiple workshops are selected.
The full registration includes all conference materials; the Sunday President’s Reception; Monday Breakfast, and Exhibit Grand-Opening Reception; Tuesday-night Poster Presentation/Photo Contest and Reception; and Friday-night Installation and Closing Banquet. (Note: receptions are not full meals).

Vill du veta mer om konferensen tag då kontakt med jan.olsson@forensic.se

Kolla med arbetsgivaren om möjligheten att söka stipendium eller bidrag för att delta i konferensen

– världens största kriminaltekniska konferens –

Inbjudan till IAIs utbildningskonferens 2017

Inbjudan till IAIs utbildningskonferens 2017

Plans for the 102nd IAI International Forensic Educational Conference are well underway with a number of exciting educational and social program changes! The full program details will be out early Spring – meanwhile watch for updates on our website.

http://theiai.org

Every year we rely heavily on the tremendous support of our Sponsors. The 2017 social events will include:

Sunday – Conference Registration (sponsored by 3M) the President’s Reception (sponsored by TriTech).
Monday – Opening Ceremony Breakfast & Keynote Speaker (sponsored by NEC) and Exhibit Grand Opening Ceremony (sponsored by CSI Academy & TriTech).

Tuesday – Poster Presentation/Photo Contest and Reception (sponsored by AFIX, Evident & Forensic Pieces).

Wednesday – General Session Breakfast & Keynote Speaker. Additionally on Wednesday, there will be an evening Discipline-Directed General Session Event for members to meet and gather with their peers. More details will be available closer to the Conference.

Friday – Installation Banquet & Social (sponsored by MorphoTrak). This year MorphoTrak’s support of the IAI remains steadfast through their Friday-night Sponsorship

För mer information om konferensen och hur det är att delta – kontakta jan.olsson@forensic.se.