Ny upplaga av boken Grundläggande kriminalteknik

Grundläggande kriminalteknik 3:e upplagan, Thomas Kupper och Jan Olsson

Grundläggande kriminalteknik

Kriminalteknik är ett mångfacetterat och spännande ämne som alltid väckt intresse, inte minst under senare år då det uppmärksammats i mängder av filmer och TV-program. Teknisk bevisning är även ett område som fått allt större betydelse inom rättsväsendet. I denna omarbetade och utvidgade upplaga har senaste rön och den lagstiftning
som är gällande fram till början av år 2017.tagits med.

Boken är i första hand framtagen som utbildningsmaterial för grundutbildning av poliser och polisområdestekniker. Kapitelindelningen är vald med hänsyn till de kursplaner som finns vid Polishögskolan och de universitet som utbildar polisstudenter.

Boken är unik! Det är den enda bok som på ett både övergripande och detaljerat sätt går igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Bokens upplägg följer läroplanerna i kriminalteknik vid polisutbildningarna i Sverige och innehållet har granskats av elev- och lärargrupperna vid de olika utbildningsorterna.

Författarna har gemensamt drygt 90 års erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet och gemensamt har författarna mer än 90 års erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet.

Denna tredje upplaga av boken har delvis omarbetats och uppdaterats för bättre pedagogisk utformning av kapitlen. Här tas bland annat upp fotografering och dokumentation, fingeravtryck, biologiska spår, stöldskydd, blodspårstolkning, handläggning av dödsfall, kunskap om skjutvapen, vapenlagstiftning, bomber och illegal narkotikatillverkning.

Lärarna i kriminalteknik vid Linnéuniversitetet, kriminalteknikerna Bo Svensson och Anna Schneider, har gått igenom de flesta av kapitlen och lämnat värdefull hjälp och synpunkter. Sellan Ståling, f.d. Statens kriminaltekniska laboratorium f.d. kriminalkommissarierna Roger Månsson och Bengt Aspegren polisutbildningarna i Växjö resp. Stockholm har lämnat förslag till innehållet i boken och har faktagranskat kapitlen om skjutvapen och blodstänksanalyser. I kapitlet om bomber har bilder, värdefull information och synpunkter erhållits från Olle Hansen Polisregion Syd. Andra som påverkat innehållet i boken är Anders Lindström rättsentomolog vid, Statens veterinärmedicinska anstalt. Biolog Agneta Olsson, Alingsås, Peter Nordström vid Polishögskolan i Solna, Angelika Westergård vid Umeå universitet, Björn Helmboldt-Öhling och Peter Ekelund vid  Södertörns högskola i Stockholm vilka har gått igenom olika delar av materialet och lämnat värdefulla
synpunkter.

Boken kan köpas till förmånspris genom info@forensic,se. Boken finns även i bokhandeln.

(Polisstudenter kan köpa boken till särskilt förmånspris – kontakta info@forensic.se).

 

Inbjudan till IAIs utbildningskonferens 2017

Inbjudan till IAIs utbildningskonferens 2017

Plans for the 102nd IAI International Forensic Educational Conference are well underway with a number of exciting educational and social program changes! The full program details will be out early Spring – meanwhile watch for updates on our website.

http://theiai.org

Every year we rely heavily on the tremendous support of our Sponsors. The 2017 social events will include:

Sunday – Conference Registration (sponsored by 3M) the President’s Reception (sponsored by TriTech).
Monday – Opening Ceremony Breakfast & Keynote Speaker (sponsored by NEC) and Exhibit Grand Opening Ceremony (sponsored by CSI Academy & TriTech).

Tuesday – Poster Presentation/Photo Contest and Reception (sponsored by AFIX, Evident & Forensic Pieces).

Wednesday – General Session Breakfast & Keynote Speaker. Additionally on Wednesday, there will be an evening Discipline-Directed General Session Event for members to meet and gather with their peers. More details will be available closer to the Conference.

Friday – Installation Banquet & Social (sponsored by MorphoTrak). This year MorphoTrak’s support of the IAI remains steadfast through their Friday-night Sponsorship

För mer information om konferensen och hur det är att delta – kontakta jan.olsson@forensic.se.

IAIs kommande utbildningskonferenser

Intresset för IAIs internationella utbildningskonferenser har varit stort under många år. Här kan du se de närmaste årens planerade konferenser

The 2017 Conference will be August 6-12, 2017 in Atlanta, Georgia
The 2018 Conference will be July 29-August 4, 2018 in San Antonio, Texas
The 2019 Conference will be August 11-17, 2019 in Reno, Nevada
The 2020 Conference will be August 9-15, 2020 in Orlando, Florida
The 2021 Conference will be August 1-7, 2021 in Nashville, Tennessee

Har du frågor om konferenserna och resor till USA – kontakta: jan.olsson@forensic.se

IAI utbildningskonferens 2016 i Cincinnati, Ohio, USA

101st International Educational Conference

“Bridge To A Bright Future”

Bridge... to a Brighter Future

Information about Cincinnati

Educational Sessions and the Exhibit will be held in the Cincinnati Duke Energy Convention Center.

The President’s Welcome Reception and some Committee Meetings are scheduled for Sunday August 7, 2016. Lectures and workshops begin on Monday August 8 and continue until the Membership Meeting from 8am-9:30am on Friday August 12, with Lectures and Workshops following until 5pm. The Installation & Closing Banquet will be at 7:00 pm. on Friday and the suggested hotel checkout is Saturday, August