Ny upplaga av boken Grundläggande kriminalteknik

Publicerat 1 april 2021 av Jan Olsson

Grundläggande kriminalteknik 4:e upplagan, Thomas Kupper och Jan Olsson

Denna bok är unik! Det är den enda bok som på ett både övergripande och detaljerat sätt går igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Boken är primärt skriven för polisutbildning men lämpar sig i hög grad för alla som har intresse av att känna till hur kriminalteknik går till i verkligheten. Boken är därför att rekommendera för t.ex. jurister, journalister och inte minst deckarförfattare.
Bokens upplägg följer i huvudsak läroplanerna i kriminalteknik vid polisutbildningarna på Linnéuniversitetet i Växjö, Södertörns högskola, Borås och Umeå universitet. Innehållet har granskats av elever och lärargrupperna vid de olika utbildningsorterna.
Författarna har gemensamt mer än 90 års erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet.
I denna fjärde upplaga av boken är innehållet delvis omarbetat och uppdaterat för bättre pedagogisk utformning av kapitlen. Här tas bland annat upp fotografering och dokumentation, fingeravtryck, biologiska spår, stöldskydd och blodspårstolkning. I boken behandlas även hur dödsfall handläggs i Sverige, skador på brottsoffer, våld i nära relation, undersökning av jakt, flora och miljöbrott, kunskap om bränder, skjutvapen, vapenlagstiftning, bomber och illegal narkotikatillverkning. Nytt i denna upplaga är utredning av trafikolyckor.
Kriminalteknik är ett mångfacetterat och spännande ämne som alltid väckt intresse, .

Boken kan köpas till förmånspris genom info@forensic,se. Boken finns även i bokhandeln.

(Polisstudenter kan köpa boken till särskilt förmånspris – kontakta info@forensic.se).

Färgskiftande bläck för förebyggande av förfalskning av sedlar, ID-kort m.m.

En forskargrupp i Korea har utvecklat ett material som potentiellt kan ersätta färgskiftande bläck i förebyggande av förfalskning av sedlar, ID-kort, och så vidare. Ett team lett av Sang-seok Lee från Functional Composite Material Research Center vid Korea Institute of Science and Technology (KIST) meddelade att man framgångsrikt har utvecklat en teknik för att fabricera flytande kristaller som består av flera lager med en tjocklek jämförbar med en hårslinga med hydrofila och hydrofoba egenskaper genom en gemensam studie med ett team lett av Kim Shin-Hyun , professor i kemi- och biomolekylär teknik vid Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).

When a special additive called chiral dopant is mixed with the liquid crystal material commonly used in display devices, the liquid crystal molecules rotate spontaneously to form a spiral structure. This is referred to as ”cholesteric liquid crystal,” an photonic crystal material that can exhibit color, without the addition of pigments, by selectively reflecting light of certain wavelengths due to its periodic nanostructure. Also, the light has a circular polarization property in that it rotates in only one direction, and by using this property, it is possible to make colors appear and disappear by changing certain polarization conditions.

If this liquid crystal structure is repeated, it is possible to make a material that can exhibit two or more different characteristics at the same time. Liquid crystals with diverse optical characteristics from having multiple layers, for example, can be used as a material to prevent counterfeiting. However, to make such material consisting of several layers, there is a need to build each layer on top of the one before in a repeated fashion using a elaborately designed device, and there was a need to develop the technology for this complex process.

The KIST-KAIST research team added a cosolvent that dissolved in both oil and water as a way to mix organic alcohol, a hydrophilic moisturizing agent, and the hydrophobic liquid crystal material for all three substances to become evenly mixed together. Then, the mixture was emulsified in water to form microemulsion drops. With the exchanges occurring among the cosolvent, moisturizing agent, and water molecules through the surfaces of the emulsion drops, this resulted in a separation of the hydrophobic and hydrophilic layers.

Depending on the initial mixing ratio of the substances, they separated into multiple layers ranging from one to five, and these layers could be freely controlled. Also, with the phase separation occurring continually within each emulsion drop, the concentration of the chiral dopant inside the liquid crystals changed, resulting in multiple structural colors. This is a new technology to fabricate liquid crystals of multiple layers through a simple process of emulsifying the mixture that has never before been reported.

”What we’ve developed is a simple method of creating multi-layered liquid crystals and we expect it will serve as the basis for adding unique optical characteristics to materials,” said Lee. ”Based on this new technology, we plan on developing diverse functional particles to develop composite materials.”

Republished courtesy of KIST. Photo: A schematic diagram of multi-layered liquid crystal particles developed by the KIST-KAIST joint research team. Credit: Korea Institue of Science and Technology

Vapenlagen – En kommentar (NY UPPLAGA)

Vapenlagen – En kommentar
 
 Författare:Landgren Fredrik , Åberg Kazimir Planerad utgivning under maj 2022. Upplaga: 2 .Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts JuridikISBN:9789139016464
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Preliminärt pris: 851 SEK exkl. moms 

I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en heltäckande genomgång av regleringen av civila skjutvapen.

I den här nya upplagan har hänsyn tagits till rättsutvecklingen fram till och med år 2021.