2019 IAI EU Annual Meeting 13 – 14 juni

 

2019 IAI EU Annual Meeting

European Division of the International Association for Identification

The EU IAI is pleased to announce that its annual educational conference will take place at SOUND GARDEN HOTEL, Warsaw, Poland.

The conference will bring together specialists, forensic suppliers and academics from across Europe representing a wide variety of forensic fields. The presentations will introduce current themes in the field and provide delegates with the opportunity to discuss and develop ideas with colleagues from across Europe.

Defence Against the Modern Arts: The Curse of Statistics

Workshop (3 hours) – Decision-making in forensic science: what information is needed, which conclusions are supported.

Bio

For more information enter:

https://tedotiafi.wildapricot.org/, or

treasurer@theiaieu.org

(jan.olsson@forensic.se)

 

Webinar – Current Trends in Forensics & Forensic Toxicology

Gå på kurs utan långa resor. Delta i olika webinar – https://forensicrti.org/

RTI and the Center for Forensic Sciences have over a decade of extensive experience with online training programs. RTI and the Center for Forensic Sciences produce high-quality interactive training through a web-based platform that is tailored to meet the specific needs of each agency and maximize cost efficiency. We provide live, US-based customer support (M-F 8-5pm ET) for participants and state management.

We also offer a diverse set of online training resources. Currently, we provide training to forensic professionals and ancillary professionals in all 50 U.S. States and more than 60 different countries.

2nd Annual Online Symposium:
Current Trends in Forensics & Forensic Toxicology
When: May 13th – 17th, 2019 at 9:00am – 12:00pm EDT / 6:00am – 9:00am PDT / 3:00pm – 6:00pm CEST

Welcome to the 2nd annual Online Symposium on Current Trends in Forensics & Forensic Toxicology that is being hosted for RTI’s ForensicED. On May 13th – 17th, 2019, hundreds of attendees will be joining us online to learn from leading researchers and practitioners on extremely important issues facing laboratory professionals today.

Experience best practices in forensic toxicology such as sample preparation, method development, and forensic method validation. Learn from dedicated sessions on seized drug and trace analysis. Interact with the experts in a panel discussion at the close of each day. Learn from sponsored presentations introducing new products, services, and educational opportunities and take advantage of the week-long poster session! This online symposium will provide you with ready access to some of today’s leading researchers and practitioners without ever having to leave the laboratory.

Why Should You Attend?
Insights from leading researchers and practitioners spanning 5 different countries on two continents
Free registration and no travel costs. Learn without leaving the laboratory.
On-demand access for content review
Acceptable by the ABFT for continuing education credits (see registration page for details)
Accompanying virtual poster session
Symposium e-book with abstracts, slides, and presentation summary
Registration for this event closed early last year due to overwhelming demand, so don’t delay. Register now to reserve your space!

This year’s Online Symposium will feature our new platform, which we are confident will enhance to overall webinar experience for our users. You will need to create a new learner’s account the first time you log in, and then you will be redirected to the registration once your account has been successfully created. Please feel free to reach out if you have any questions or concerns while setting up your account or registering for the Symposium.

IAI:s kurser och konferenser i USA våren-sommaren 2019

Kurser och konferenser I USA

Chesapeake Bay Division of the IAI
Richmond, VA
www.cbdiai.org
April 10-11, 2019

South Carolina Division of the IAI
Greer, SC
www.sciai.org
April 15-19, 2019

California Division of the IAI
Burlingame, CA
www.csdiai.net
April 18-19, 2019

Missouri Division of the IAI
Lake Ozark, MO
www.moiai.org
May 20-23, 2019

Annual IAI International
Forensic Educational Conference August 11 – 17, Reno Nevada
(jan.olsson@forensic.se)

North Carolina Division of the IAI
Asheville, NC
www.nciai.co
August 26-30, 2019

PNWD-IAI & NWAFS Joint Educational Conference
Portland, OR
www.pnwdiai.org
September 4-6, 2019

Ohio Division OIOA Training Conference
Cincinnati, OH
www.oioa.org
October 20-24, 2019

Florida Division of the IAI
Fort Lauderdale, FL
www.fdiai.org

Kriminalteknik i skolan – ny delsvis omarbetad upplaga utgiven i sept 2018

Kriminalteknik-i-skolan.-2a-upplagan

Naturvetenskaplig specialisering är ett ämne i det nya gymnasiet som möjliggör en fördjupning inom ett valbart naturvetenskapligt kunskapsområde. Kriminalteknik
är ett sådant område där kunskaper i biologi, kemi, fysik och matematik kan tillämpas. Det centrala innehållet för kursen Naturvetenskaplig specialisering (se Skolverket)
har varit styrande när vi utformat läroboken med tillhörande frågor. Efter varje kapitel i boken finns förslag på övningsuppgifter och laborationer.

I boken förklaras inledningsvis innebörden av kriminalteknik/forensisk vetenskap, följt av en allmän beskrivning av hur en brottsplatsundersökning går till. Sedan tas metoderna för att säkra och analysera olika spår på en brottsplats upp. Tanken är att vi närmar oss brottsplatsen utifrån med fotografering och skisser. Finns det sko- och däckspår säkras dessa varefter man går in på den centrala brottsplatsen för att söka och säkra fler spår. Boken avslutas med lite mer övergripande beskrivningar av kemi kring gifter, narkotika, bomber och bränder.

Boken är i första hand skriven för gymnasiet men kan användas även på grundskolan
och komvux. Boken kan även användas i samhällsorienterande ämnen. Boken bygger delvis på boken Grundläggande kriminalteknik (Jure) men ersätter inte den boken som har polis- och andra högskolutbildningar som målgrupp

Jan Olsson och Thomas Kupper har varit anställda vid polisen under många år och även mångårigt verkat som lärare vid polisutbildningarna i Stockholm och
Växjö.
Marie-Louise Raväng och Marianne Almström, har många års erfarenhet av att undervisa vid gymnasieskolorna i Malmö. Deras ämnen har främst varit biologi,kemi och kriminalteknik på gymnasiet.

Boken kan inhandlas genom info@forensic.se, genom www.jure.se. eller genom din vanliga bokhandel.

ISBN 978-91-7223-735-3