Information

Föreningen Svenska kriminalteknikföreningen (SKF) bildades den 18 november 1993 och blev en division hos International Association of Identification (IAI) den 28 juni 1995.

Medlemsskap (blankett) kan vinnas av anställd eller tidigare anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för kriminaltekniska frågor.

Föreningens ändamål är

  • att främja sådan utbildning och forskning inom kriminaltekniken som kan vara till gagn för medlemmarnas verksamhet inom rättsväsendet.
  • att informera samt i övrigt stimulera till ökad kriminalteknisk verksamhet.
  • att utväxla erfarenheter nationellt och internationellt.
  • att arbeta för regelmässiga kriminaltekniska konferenser.

Föreningen är politiskt, fackligt och religiöst oberoende.

Föreningen har för närvarande (9 december 2019) 468 st medlemmar varav 97 st är pensionärer.

Föreningens adress
Svenska kriminalteknikföreningen
Forensiska sektionen
c/o Tony Möörk
Box 1804
701 18 Örebro

Organisationsnummer: 855100-9890
Plusgiro: 965013-6