Webinarer

Webinaren startar kl 15.00 och slutar kl 16.00. Du som medlem får en uppkopplingslänk på din e-post morgonen aktuell dag. Du behöver inte föranmäla dig till webinaren.

2023

3 januari 2023: Kriminaltekniker emeritus Sonny Björk

Vad innebär det att arbeta för den andra sidan, det vill säga försvararsidan, vid en kriminalteknisk granskning av en förundersökning. Vilka medel och möjligheter är tillgängliga vid en sådan granskning.

Min uppfattning och erfarenhet är att kunskapen över värdering av de kriminaltekniska resultaten/bevisningen hos domstolar, åklagare och försvarsadvokater är skrämmande låg och detta är ett hot mot rättssäkerheten. Hur kan du som kriminaltekniker och forensiker öka denna viktiga kunskap.

Sonny Björk har arbetat som kriminaltekniker i 37 år vid tekniska roteln i Stockholm. Efter sin pension 2012 har han under 10 år arbetat med att biträda främst försvarsadvokater men även åklagare och målsägandebiträden med att ur kriminalteknisk synpunkt granska och ifrågasatta de kriminaltekniska undersökningsresultaten/bevisningen i förundersökningar och domar.

7 februari 2023: Kriminaltekniker Johan Ekman
Vad händer från det att kulan lämnar pipan till att den når sitt mål?
Du får under webinaren en genomgång av ballistik och vad du som kriminaltekniker kan undersöka och dra för slutsatser för att rekonstruera händelseförloppet. Vad finns för fallgropar och när krävs det expertkompetens.

7 mars 2023: Forensiker Siri Fagerholm

Vilka specialanalyser kan NFC göra med DNA-spår? Siri beskriver hur vi t.ex. kan bedöma ursprung, hårfärg, ögonfärg och hudfärg. Du kommer också få skåda in i kristallkulan och höra om framtida möjligheter!

4 april 2023: Kriminaltekniker emeritus Sonny Björk

Målballistik i mjuka mål, dvs skottskador i kroppar, är många gånger rättsläkarens expertområde. Det är även viktigt att kriminaltekniker har kunskap att utifrån en skottskada kunna göra en bedömning av
vilket typ att kula/projektil/vapen som använts vid beskjutningen. På denna webinar får du kunskap om skottskador på kroppar och ballistiken runt dessa skadors uppkomst.

2 maj 2023: Kriminaltekniker Anna Jinghede

Strypvåld är en livsfarlig våldsyttring och en av de vanligaste metoderna när en man dödar en kvinna. Våldet orsakar inte alltid synliga yttre tecken vilket sannolikt påverkar vår perception om allvarhetsgraden i våldet. Webinariet ger grundläggande kunskap om strypning som fenomen och hur man kan tänka på brottsplatsen

5 september 2023: Kriminaltekniker Tony Möörk

En blodbildsanalys innebär att blodbesudlingars utseende och placering undersöks för att om möjligt beskriva hur de uppstått och de aktiviteter som orsakat dem. Webinariet ger uppdaterad kunskap om blodbildsanalys som ämnesområde inom kriminaltekniken.

2022

1 februari: Utredare på Larmtjänst – Niclas Antonsson
Stöldmodus av moderna bilar samt elektronisk information i bilar och nycklar.

1 mars: Fotograf Jason Mellström
Hur kan man kombinera brottsplatsdokumentation med hjälp av ny teknik inom 3d laserskanning från Leica Geosystems? Skapa en forensisk digital tvilling av din brottsplats i 3d som du kan besöka hur många gånger du vill. Kombinera detta med metoder som används idag för att få en en komplett bild och samlat ”Bevisträd” av platsen och samtidigt minimera risk för missförstånd.

5 april: Kriminaltekniker Anna Jinghede
Sommaren 2021 havererar ett mindre plan med fallskärmshoppare utanför Örebro. Nio personer avlider och katastrofen är ett faktum. Anna kommer redogöra för händelsen, DVI-arbetet på haveriplatsen, identifieringsarbetet samt vilka lärdomar och erfarenheter som händelsen bidrog till.

3 maj: Kriminaltekniker Kelda Stagg
En genomgång i vad som händer när vi dör, hur förruttnelse ser ut i olika miljöer och hur mänskliga kvarlevor används internationellt för forskning och utbildning i forensiskt syfte.

7 juni: Rättsentomolog Disa Eklöf
Alla insekter på en kropp ger någon slags information. I bästa fall kan de ge information om hur länge en person har varit död, om kroppen blivit flyttad eller andra förhållanden kring dödsfallet. Vad kan en rättsentomolog bidra med vid brottsplatsundersökning och vad kan du som kriminaltekniker göra och säkra för att underlätta entomologens arbete.

5 juli: Kriminaltekniker Johan Ekman
Vad händer från det att kulan lämnar pipan till att den når sitt mål?
Du får under webinaren en genomgång av ballistik och vad du som kriminaltekniker kan undersöka och dra för slutsatser för att rekonstruera händelseförloppet. Vad finns för fallgropar och när krävs det expertkompetens.

6 september: Teknisk utredare Rune Siewartz Nielsen
Vad händer när det brinner i en elbil och vad är skillnaden mot brand i fossilbil? Fokus kommer vara egensäkerhet och brandutredning. Du kommer få allmän batterikunskap för att förstå vad som händer när ett högspänningsbatteri brinner.

4 oktober 2022: Forensiker Jonas Malmborg
Kvarlevorna av en svårt bränd man hittades i skogen. I ett tidigt skede föll misstanken på mannens före detta sambo. I avsaknad av vittnen använde utredningen teknisk bevisning för påstådd händelsekedja. Bland spåren fanns fläckar av olja, men under utredningens gång hittades också andra feta fläckar av okänt ursprung. Utredarna bad NFC:s kemister att analysera och bedöma även dessa fläckar. Vid jämförelse av spår, oljefläckar eller vad det är, bedömer forensikern hur nära proverna stämmer överens. Men utöver det behöver denne också göra en bedömning över hur unika spåren är. Vi berättar hur bedömningen genomfördes och vad slutresultatet blev på NFC:s skala. Slutligen ges också en bild av hur rätten bedömde bevisningen och den slutliga domen.

1 november: Rättsläkare Henrik Druid
När någon drunknar händer saker i kroppen och en del spår kan säkras och undersökas. Bland annat kan kiselalger i vävnaderna undersökas och jämföras med vattenprov. Vi går igenom hur provtagning bör göras på plats, och vilken information som kiselalgsanalys kan ge.

13 december: Kriminaltekniker Elena Jensén
Mänskligt beteende, depositionsordning, tafonomi, kontext och specialanalyser. Forensisk arkeologi är inte bara en arbetsmetod vid lokalisering och utgrävning av mänskliga kvarlevor – det är även en möjlighet att bjuda in tvärvetenskaplig expertis och stöttning till kriminaltekniken.