Utrustning för brandutredningar

Företaget Sirchie har publicerat en ny katalog över utrustning för brandutredare. Du hittar den på:

http://files.ctctcdn.com/b8b9afab001/fd4cd2ac-43cb-4a34-a805-7bfb2c8f0ea0.pdf