Kriminalteknisk ljud- och videoanalys

Företaget Engine Ears tillhandahåller kriminalteknisk analys av ljud och video. På konferensen i Oslo presenterade ägaren Truls Birkeland olika metoder för att filtrera och analysera ljud och video. Han har hjälpt norska polisen i flera ärenden med framgång. Truls står gärna till tjänst om svensk polis önskar hjälp med analys av ljud eller video.