Grundläggande kriminalteknik – nyutgåva

Boken Grundläggande kriminalteknik utges nu i en ny helt omarbetad och utökad upplaga. Nya kapitel har tagits in om olika spår. Nytt är även kapitel om bränder, illegal narkotikatillverkning, brottsplatsundersökning vid miljöbrott, bomber och farliga föremål m.m.
Boken, som utges av Jure förlag, kan beställas genom info@forensic.se eller köpas i din bokhandeln.