Kriminalteknisk Forums Landskonferense 2018

Delar av styrelsen från den Svenska Kriminalteknikföreningen har tillsammans med våra vinnare av stipendierna varit och deltagit på Kriminalteknisk Forums Landskonferens 2018 i Oslo. Programmet har varvats med intressanta och tänkvärda föreläsningar samt med olika ärendegenomgångar där kriminaltekniken har stått i centrum.

Föreläsningarna har bland annat handlat om

 • Kvalitetsutveckling av utredningsarbetet där kriminaltekniken är en viktig del.
 • Utsattheten som enskild kriminaltekniker i stora och medialt uppmärksammade ärenden.
 • En föreläsare framställde att det kan finnas en farhåga nu när DNA-undersökningarna blir allt känsligare, dvs behöver färre och färre celler för att få fram en profil. Farhågan när det gäller detta är kontamineringsrisken vid främst kontakt-DNA.
 • Kontamineringsproblematiken i det praktiska kriminaltekniska arbetet, då i alltifrån fordon, själva brottsplatsen, labbet samt behovet av strukturerad rengöring av vår utrustning och omgivning. I denna förläsning påtalades vikten av att på brottsplatserna säkra referensprov från själva platsen då gärningsmannen legalt tidigare har vistats där.
 • Användandet av IR-belysning med tillhörande kamera möjliggör att lättare återfinna bl.a. blodfläckar på mörka underlag samt att detektera hudförändringar t.ex. blåmärken på kroppar.
 • Den nya nordiska brandmanualen föredrogs och översättningen till svenska pågår och beräknas vara klar före sommaren. I denna manual finns det praktiska tips, råd och instruktioner för att höja vår kvalitet vid brandplatsundersökningar.
 • En rättsläkare föreläste om våld mot barn samt hur viktigt det är att kriminaltekniker blir involverade och fotodokumenterar dessa skador samt spårsäkrar. Han påtalade även vikten av att dessa läkarundersökningar utfördes i möjligaste mån av rättsläkare.
 • Hela konferensen avslutades med att Kjell Carlsson föreläste om nya kriminaltekniska rön.
 • Det inrättades ett nyinstiftat årligt pris i Kjell Carlssons namn, ”Kjell Carlssons innovationspris”. Detta pris delas gemensamt ut av de kriminaltekniska föreningarna i Norge och Sverige. Detta första pris tilldelades Kjell Carlsson.

Dagarna har genomsyrats av en positiv anda och en stor vilja till samarbete och utveckling.

Svenska Kriminalteknikföreningen inbjuder till: Minikonferens 2018

Svenska Kriminalteknikföreningen inbjuder till:
Minikonferens 

Terrorattack mot Sverige!
– Vad innebar det för kriminaltekniker?

Härmed inbjuds du att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens minikonferens på Polishögskolan i Sörentorp, Stockholm,
torsdagen den 26 april 2018 klockan 09.00 – 16.30.

Program
09:00-09:30 Samling i aulan byggnad 16 med fika samt informationsmöte
09:30-11:00 DVI- organisationen – vad har hänt sedan 2016?
11:00-12:00 Visualisering av brottsplats (360, Scanning mm)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 forts. Visualisering av brottsplats
14.00-15.00 Händelsen på Drottninggatan
15.00-15.30 Fika (möjlighet att träffa utställare)
15.30-16.30 forts. händelsen på Drottninggatan

Som medlem bjuds du på kaffe och lunch.
Är du inte medlem får du självklart komma ändå, men då kostar det 150 kr (kaffe/lunch ingår). Om det skulle vara så att det blir fler anmälningar än vi har platser för, har medlemmar förtur.

Anmälan
MÅSTE göras till svenska.kriminalteknikforeningen@polisen.se . Ange namn, mailadress, telefon och information om eventuella allergier.
Sista anmälningsdag: Måndag den 16:e April 2018.

Ännu inte medlem?
Ett medlemskap kostar 100 kr/ år och föreningen verkar för:
 Att främja sådan utbildning och forskning inom kriminaltekniken som kan vara till gagn för medlemmarnas verksamhet inom rättsväsendet.
 Att informera samt i övrigt stimulera till ökad kriminalteknisk verksamhet.
 Att utväxla erfarenheter nationellt och internationellt.
 Att arbeta för regelmässiga kriminaltekniska konferenser.

Dessutom har du möjlighet att gå kostnadsfritt på årsmöten/minikonferenser och vara med i utlottningen av resestipendium för en utbildningskonferens i Oslo mm
Skicka ett mail till info@kriminalteknikforeningen.se med dina kontaktuppgifter namn, adress, mail, telefon, så ordnar vi så att du blir medlem.

Hjärtligt välkommen!
önskar Styrelsen
Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar i programmet

 

 

Advanced Ridgeology Science Workshop

Advanced Ridgeology Science Workshop
April 23 – 27, 2018
Dearborn, MI, USA

Presented by: Kathleen Bright-Birnbaum, CLPE

Course Description

This 5-day, 40-hour course, combines pertinent information on the science of friction Ridges and latent print identification techniques with a significant amount of latent print comparison practical exercises that help reinforce the newly learned concepts. The lecture material incorporates friction ridge concepts with the practical comparison exercises originally developed by Pat Wertheim. These practical exercises consist of actual latent prints and inked ten prints. The practical exercises are divided into a wide range of difficulty levels allowing each student to be evaluated and assigned practical exercises that are challenging, yet achievable. The exercises represent a wide range of difficulty levels that allows each student to work at his or her own level of competency, from beginning latent print examiners to those already certified by the IAI. Individual attention will be available during exercise periods. This class is ideal, even for senior examiners who wish to increase their speed and accuracy in doing latent print comparisons, lectures to improve a student’s overall knowledge of the fundamentals supporting ridgeology science, along with exercises to enable the examiner to develop the ability to make tough identifications and improve an examiner’s efficiency in doing comparison will be presented throughout the course.
This course has been approved for 40 hours of training credit towards certification/recertification by the IAI Latent Print Certification Board and the Tenprint Fingerprint Certification Board.

http://events.r20.constantcontact.com/register/event

Minikonferens 2018

Terrorattack mot Sverige!

– Vad innebar det för kriminaltekniker?

Härmed inbjuds du att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens minikonferens på Polishögskolan i Sörentorp, Stockholm, torsdagen den 26 april 2018 klockan 09.00 – 16.30.

Program
09:00-09:30  Samling i aulan byggnad 16 med fika samt informationsmöte
09:30-11:00  DVI- organisationen – vad har hänt sedan 2016?
11:00-12:00  Visualisering av brottsplats (360, Scanning mm)
12.00-13.00   Lunch
13.00-14.00   forts. Visualisering av brottsplats
14.00-15.00   Händelsen på Drottninggatan
15.00-15.30   Fika (möjlighet att träffa utställare)
15.30-16.30   forts. händelsen på Drottninggatan

Som medlem bjuds du på kaffe och lunch.

Är du inte medlem får du självklart komma ändå, men då kostar det 150 kr (kaffe/lunch ingår). Om det skulle vara så att det blir fler anmälningar än vi har platser för, har medlemmar förtur.

Anmälan

MÅSTE göras till svenska.kriminalteknikforeningen@polisen.se . Ange namn, mailadress, telefon och information om eventuella allergier.

Sista anmälningsdag: Måndag den 16:e April 2018.

Här är inbjudan som fil.

Evidence Handling – How To Reduce Risk! Free Webinar 29 march

Evidence Handling – How To Reduce Risk!

When: Thursday, March 29, 2018 at 3:00PM EST
Where: Live on your PC or mobile device.
Registration:http://www.rtfmanufacturing.com/how-to-reduce-risk—live-webinar.html

Join us for an outstanding live webinar, complete with live Q&A! This webinar will explore the details of evidence handling risk and offer concise methods to assess, design and implement procedures to reduce it!
Webinar Highlights:
– Procedure Design, Strategy & Steps
– Controls & Audits. Process Flow Charts
– Verbal Articulation & Written Steps
​- Extensive Class Collatera

About Our Speaker: W. Mark Dale, 30 year career former New York State Trooper and Inspector in Charge of New York State Police Laboratory System and COO for Center for Advanced Forensics in Greenville, North Carolina and Program Manager for Forensic Education and Training at the U.S. Army Criminal Investigation Laboratory (USACIL).

RTF Manufacturing Company, LLC
793 Route 66
Hudson, NY 12534
Phone: 518-828-2198
​Toll Free: 800-836-0744
Fax: 518-828-2257
​Email: info@rtfmanufacturing.com

 

Fundamentals of Scanning a Scene with LiDAR – free webinar febr 20th

Don’t miss out on RIEGL USA’s second Forensic Webinar of the Year!

Join RIEGL’s forensic expert, Shannon Trammell, on Tuesday, February 20th at 10:00 am and 2:00 pm EST for a free webinar and find out the fundamentals of scanning a scene with LiDAR.

This webinar will highlight:

 • Deploying the 3D Laser Scanner on scene
 • Position setup & placement
 • Scene Control
 • Best practices for effective documentation

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

Shannon Trammell
Forensics LiDAR Specialist
strammell@rieglusa.com

RSVP: strammell@rieglusa.com or call 407-248-9927

All webinars are 30 minutes or less.

The RIEGL VZ-400i is an ultra-high speed 3D Laser Scanning System for fast and accurate crash/crime scene collection and is an essential tool to these investigations and reconstructions.

If you have any questions, feel free to contact.

Andrea Porras
Sales and Marketing Coordinator
aporras@rieglusa.com

RIEGL USA | 7035 Grand National Drive, Suite 100, Orlando, FL 32819