Inbjudan till Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte 2021

Härmed inbjuds DU som medlem till att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte den 21 december 2021, klockan 15.30 – 16.30 digitalt via zoom.

Motioner och frågeställningar till styrelsen måste vara oss tillhanda senast 17 december 2021 info@kriminalteknikforeningen.se

Efter mötet får var och en inta förtäring för sig själv. 

Anmälan till mötet sker via mail senast det 17 december 2021 på: info@kriminalteknikforeningen.se

En länk till zoom skickas ut innan mötet till de som har anmält sig.

Dokument som publiceras på hemsidan innan årsmötet: 

http://www.kriminalteknikforeningen.se/ ):

  • Dagordningen
  • Verksamhetsberättelsen
  • Balans- och resultaträkning
  • Budget

VARMT VÄLKOMMEN!

önskar styrelsen