IAI:s kurser och konferenser i USA våren-sommaren 2019

Kurser och konferenser I USA

Chesapeake Bay Division of the IAI
Richmond, VA
www.cbdiai.org
April 10-11, 2019

South Carolina Division of the IAI
Greer, SC
www.sciai.org
April 15-19, 2019

California Division of the IAI
Burlingame, CA
www.csdiai.net
April 18-19, 2019

Missouri Division of the IAI
Lake Ozark, MO
www.moiai.org
May 20-23, 2019

Annual IAI International
Forensic Educational Conference August 11 – 17, Reno Nevada
(jan.olsson@forensic.se)

North Carolina Division of the IAI
Asheville, NC
www.nciai.co
August 26-30, 2019

PNWD-IAI & NWAFS Joint Educational Conference
Portland, OR
www.pnwdiai.org
September 4-6, 2019

Ohio Division OIOA Training Conference
Cincinnati, OH
www.oioa.org
October 20-24, 2019

Florida Division of the IAI
Fort Lauderdale, FL
www.fdiai.org

Inbjudan till Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte 2018

Hej!
Härmed inbjuds DU som medlem till att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte den 18 december 2018, klockan 15.00 – 16.00 på polishuset i Örebro.
Ingång till vänster om polishusets reception i Örebro. Se skylt på plats.
– Utlottning av priser för mötesdeltagarna och utlottning av stipendier till
– Kriminaltekniskt Forums utbildningskonferens i Norge.
– Motioner och frågeställningar till styrelsen måste vara oss tillhanda senast 16 dec 2018
– Efter mötet bjuder föreningen på en enklare förtäring.
Anmälan till mötet sker via: https://goo.gl/forms/RkytD429RoLPCwQm2
Frågor till styrelsen skickas till info@kriminalteknikforeningen.se senast 16 dec 2017
VARMT VÄLKOMMEN !
önskar styrelsen