Några kriminaltekniska idéer

av Kjell Carlsson

Det som driver fram den tekniska utvecklingen och uppfinningar inom den forensiska vetenskapen tror jag till stor del beror på idéskaparens fascination till sitt arbete.

Vi har fått äran att publicera en artikelserie från den norska tidningen Bevis. Håll till godo!