Grundläggande kriminalteknik – nyutgåva

Boken Grundläggande kriminalteknik utges nu i en ny helt omarbetad och utökad upplaga. Nya kapitel har tagits in om olika spår. Nytt är även kapitel om bränder, illegal narkotikatillverkning, brottsplatsundersökning vid miljöbrott, bomber och farliga föremål m.m.
Boken, som utges av Jure förlag, kan beställas genom info@forensic.se eller köpas i din bokhandeln.

Norge – Håndbok i Brannetterforskning

En ny handbok i brandorsaksundersökning har getts ut i Norge. Utgivare är Norsk brannvernforening.
Handboken är rikt illustrerad och till boken medföljer en DVD med många extra bildserier, videoklipp, rapporter, undervisningsmaterial m.m.
Boken kostar 600 Nkr + frakt och kan beställas via tka@brannvernforeningen.no – eller telefon *45 23 15 71 00 (Thor Kr. Adolfsen)