Nytt årsmöte – ny ordförande

Hej alla !
Tanken var att vi skulle ha hållit ett års- medlemsmöte nu den 26:e oktober på PHS i Stockholmmed olika intressanta föreläsningar. Pga att NFC planerat in ”NFC-dagar” som är obligatoriska för alla NFC-anställda den 26-27 okt har vi i styrelsen beslutat att ställa in vårt möte.
Vi kommer att ha ett årsmöte innan årsskiftet 17/18 och sedan kommer vi att planera en ny mötesdag under våren 2018 med föreläsningar.
Som säker många redan vet har jag sedan april 2017 slutat min anställning inom polisen och har nu Larmtjänst AB som arbetsgivare. Där arbetar jag med platsundersökningar vid bränder och inbrott.
Vi har i styrelsen diskuterat mitt uppdrag som ordförande i föreningen och vi kom fram till att jag sitter kvar som ordförande till årsmötet 2017.
Sedan är det upp till er medlemmar att besluta om jag kan vara kvar i styrelsen eller inte……
Jag ber om ursäkt för att de blev som det blev, men vi lovar att ta nya under våren 2018.
Återkommer med datum för årsmötet 2017, så fort vi hittar en lämplig lokal och datum.
Med vänlig hälsning,
Magnus Andersson/ordf

Forensic Europe Expo and conference – 6-7 MARCH 2018 | OLYMPIA LONDON

 

In Europe Forensics Europe Expo is the only international exhibition & conference that showcases the latest equipment and services as well as providing the definitive source of education, best practice, training and networking. Essential for any forensics professional, Forensics Europe Expo is the must-attend event to learn about the very latest technology and connect with leading suppliers.

IAI:s utbildningskonferens 2017

The IAI’s 102nd International Forensic Educational Conference
August 6-12, 2017
in Atlanta, Georgia – Full of rich history….

The IAI is the oldest and largest forensic professional organization in the world; and the IAI Conference is THE leading educational experience for forensic physical evidence professionals.
With over 150 lectures and workshops to choose from, you will be able to fill your week-long calendar with topics related to crime scene processing, photography, collection and examination of latent print, footwear, tire track, bloodstain, biometric and other types of impression evidence. The latest techniques, standards, methods and developments are discussed here every year – don’t miss your chance to be brought up-to-date!

Vill du veta mer om konferensen så gå in på https://www.theiai.org/conference/2017/index.php

Vill du veta mer om IAI, dess verksamhet och hur det är att delta på den årliga utbildningskonferensen kontakta jan@forensic.se 

Ny upplaga av boken Grundläggande kriminalteknik

Grundläggande kriminalteknik 3:e upplagan, Thomas Kupper och Jan Olsson

Grundläggande kriminalteknik

Kriminalteknik är ett mångfacetterat och spännande ämne som alltid väckt intresse, inte minst under senare år då det uppmärksammats i mängder av filmer och TV-program. Teknisk bevisning är även ett område som fått allt större betydelse inom rättsväsendet. I denna omarbetade och utvidgade upplaga har senaste rön och den lagstiftning
som är gällande fram till början av år 2017.tagits med.

Boken är i första hand framtagen som utbildningsmaterial för grundutbildning av poliser och polisområdestekniker. Kapitelindelningen är vald med hänsyn till de kursplaner som finns vid Polishögskolan och de universitet som utbildar polisstudenter.

Boken är unik! Det är den enda bok som på ett både övergripande och detaljerat sätt går igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Bokens upplägg följer läroplanerna i kriminalteknik vid polisutbildningarna i Sverige och innehållet har granskats av elev- och lärargrupperna vid de olika utbildningsorterna.

Författarna har gemensamt drygt 90 års erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet och gemensamt har författarna mer än 90 års erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet.

Denna tredje upplaga av boken har delvis omarbetats och uppdaterats för bättre pedagogisk utformning av kapitlen. Här tas bland annat upp fotografering och dokumentation, fingeravtryck, biologiska spår, stöldskydd, blodspårstolkning, handläggning av dödsfall, kunskap om skjutvapen, vapenlagstiftning, bomber och illegal narkotikatillverkning.

Lärarna i kriminalteknik vid Linnéuniversitetet, kriminalteknikerna Bo Svensson och Anna Schneider, har gått igenom de flesta av kapitlen och lämnat värdefull hjälp och synpunkter. Sellan Ståling, f.d. Statens kriminaltekniska laboratorium f.d. kriminalkommissarierna Roger Månsson och Bengt Aspegren polisutbildningarna i Växjö resp. Stockholm har lämnat förslag till innehållet i boken och har faktagranskat kapitlen om skjutvapen och blodstänksanalyser. I kapitlet om bomber har bilder, värdefull information och synpunkter erhållits från Olle Hansen Polisregion Syd. Andra som påverkat innehållet i boken är Anders Lindström rättsentomolog vid, Statens veterinärmedicinska anstalt. Biolog Agneta Olsson, Alingsås, Peter Nordström vid Polishögskolan i Solna, Angelika Westergård vid Umeå universitet, Björn Helmboldt-Öhling och Peter Ekelund vid  Södertörns högskola i Stockholm vilka har gått igenom olika delar av materialet och lämnat värdefulla
synpunkter.

Boken kan köpas till förmånspris genom info@forensic,se. Boken finns även i bokhandeln.

(Polisstudenter kan köpa boken till särskilt förmånspris – kontakta info@forensic.se).

 

Säkerhetskonferens i London 11 sept.

DSEI 2017 Strategic Conferences: Day Zero
DSEI 2017 STRATEGIC CONFERENCES WILL ADDRESS SOME OF THE MOST PRESSING QUESTIONS, REQUIREMENTS AND OPPORTUNITIES IN THE AIR, LAND, MARITIME, ROTORCRAFT AND MEDICAL DOMAINS.

ATTENDED BY HIGH-RANKING GLOBAL MILITARY & GOVERNMENT OFFICIALS, THE CONFERENCES OFFER DELEGATES A UNIQUE OPPORTUNITY TO MEET WITH SENIOR LEVEL PERSONNEL ACROSS THE DEFENCE & SECURITY SECTOR, WHERE PRINCIPAL TOPICS SUCH AS LONG-TERM STRATEGIC INDUSTRIAL POLICY AND FUTURE PROGRAMMES WILL BE DISCUSSED.
The DSEI Strategic Conferences will take advance on Day Zero: Monday 11 September, at ExCeL London. Book now to take advantage of early bird rates.

 

Mer information finns på enquiries@dsei.co.uk