Inbjudan till Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte 2020

Härmed inbjuds DU som medlem till att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte den 18 februari 2021, klockan 15.00 – 16.00 digitalt via zoom.

På grund av rådande pandemi så har årsmötet blivit förskjutet då vi hade förhoppningar om att kunna ha ett fysiskt möte i slutet av förra året.

Under årsmötet kommer priser utlottas till närvarande mötesdeltagare.

Motioner och frågeställningar till styrelsen måste vara oss tillhanda senast 11 februari 2021
info@kriminalteknikforeningen.se

Efter mötet får var och en inta förtäring för sig själv.

Anmälan till mötet sker via mail senast det 15 februari 2021 på: info@kriminalteknikforeningen.se

En länk till zoom skickas ut innan mötet till de som har anmält sig.

Dokument som publiceras på hemsidan innan årsmötet:

  1. Dagordningen
  2. Verksamhetsberättelsen
  3. Balans- och resultaträkning
  4. Budget

VARMT VÄLKOMMEN!

önskar styrelsen

Pizzabränder bör förebyggas, men ingen omkommer genom dem

Även om man ställer termostaten på högsta värme i en ugn så finns inte förutsättningarna för att en pizza eller annan mat ska förorsaka en brand och även om maten långsamt förkolnar försvinner eventuella pyrolysgaser innan de uppnår antändningstemperatur. Inte heller fett och socker antänds då dessa kräver mycket högre antändningstemperatur än vad som kan uppnås i en ugn.

Kriminalteknikern Thor Kr. Adolfsen har i en intressant artikel i Bevis, den norska kriminaltekniska föreningens tidningen, noggrant gått igenom förutsättningarna för att mat ska kunna antändas i en ugn och konstaterar att det är en myt att så kan ske.

Artikeln finns tillgängligt i Bevis, kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum, nr 1 – 2020.

Fingeravtryck kan avslöja missbruk eller annan kontakt med kokain

Forensic®

Fingerprint Test Can Tell if a Person Used Cocaine or Simply Touched it

Monday, February 10, 2020

Forensic researchers at the University of Surrey have debuted a new fingerprint test using high-resolution mass spectrometry (HRMS) that is sensitive enough to tell if an individual has ingested cocaine or merely handled it. The difference is critical when you consider the legal ramifications of ingesting the Class A drug versus being exposed to the drug by environmental factors, such as handling money.

In 2017, Melanie Bailey and her team utilized the HRMS method to detect cocaine in the fingerprints of drug users, but did not consider the fact that 1 in 10 non-drug users are exposed to cocaine through environmental factors.

In the current study, the researchers took fingerprints from persons who had testified to taking cocaine during the previous 24 hours. Fingerprints were collected from each patient, and the participants were then asked to wash their hands thoroughly with soap and water before giving another set of fingerprints. The same process was used to collect samples from a pool of non-drug users who touched street cocaine.

Cross-referencing the data, the researchers discovered that a molecule produced in the body when cocaine is ingested, benzoylecgonine, is essential in distinguishing those who have consumed the drug from those who have only held it. Benzoylecgonine was not present in samples from drug non-users, even after touching street cocaine and then washing their hands.

However, limitations to the method do exist. While it provides better selectivity and relies less on chromatography, it is lab-based and therefore cannot be used in a roadside test by law enforcement.

“At the roadside it would be possible to carry out a screening test, but you would still need to collect a sample to take back to the lab for confirmation,” Bailey told Forensic.

Additionally, the experimental test as comprised can only tell the difference between contact and ingestion of cocaine if a person has washed their hands prior to leaving a fingerprint.

“Hands do need to be washed to make that distinction,” said Bailey. “For fingermarks left at crime scenes, it would not be possible to distinguish cocaine contact from cocaine use without the hand-washing.”

The researchers believe there is potential for the HRMS method beyond forensic analysis. They are, for example, researching the possibility of using a fingerprint to test the therapeutic level of a drug to ensure medication is delivered at the correct dose. According to University of Surrey researcher Catia Costa, the team has already shown that antipsychotic medications can be detected in fingerprints, and research is ongoing.

Michelle Taylor Editor-in-Chief

Forensic®

https://www.forensicmag.com