IAI:s utbildningskonferens 2021

 
Happy Thanksgiving  The IAI 
 2021 Educational Conference 
IAI Educational Conference August 1 – 7th, 2021The IAI Annual Educational Conference is the largest organized event in the world that provides a full week of high-quality, cutting-edge education and hands-on training in forensic physical evidence examination and crime scene processing. Register now to ensure you experience all the IAI Conference has to offer!  To view the full conference program clickhere. The cut-off date for the Conference Room Rate is when the secured conference block is filled or Thursday, June 25, 2021 (whichever occurs first), after which all remaining guestrooms will be released back to the Hotel. Reservations after the cut-off date will be accepted based on availability. Go to Hotel Reservations to book your hotel. For full conference deatils and registration click here. We hope to see you in Nashville!!  

Vill du veta mer – kontakta – jan.olsson@forensic.se

Boktips: Brott mot barn – En utmaning för lagstiftare och rättsväsende

Barn i brottmål består av tre studier av lagstiftningen och rättstillämpningen vid våld och övergrepp mot barn: domstolarnas hantering av mål vid föräldrars våld mot barn och unga, hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga samt barn och ungas rättsliga ställning i barnpornografibrottet. Boken riktar sig till såväl advokater eller andra yrkesverksamma inom rättsväsende, socialtjänst, skola, frivilligorganisationer samt till utbildningar där våld och övergrepp mot barn behandlas. 
Anna Kaldal, professor i processrätt vid Stockholms universitet, och Malou Andersson, lektor i straffrätt vid Uppsala universitet som utgör bokens redaktion är också författarna bakom två av studierna. Emelie Kankaanpää Thell, doktorand i familjerätt vid Stockholms universitet, är tillsammans med Anna Kaldal, författare till studien om hedersrelaterat våld och förtryck.
Jure förlag, Pris: 326 SEK exkl. moms och frakt.

  

Ny upplaga av boken Grundläggande kriminalteknik

Publicerat 1 april 2021 av Jan Olsson

Grundläggande kriminalteknik 4:e upplagan, Thomas Kupper och Jan Olsson

Denna bok är unik! Det är den enda bok som på ett både övergripande och detaljerat sätt går igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Boken är primärt skriven för polisutbildning men lämpar sig i hög grad för alla som har intresse av att känna till hur kriminalteknik går till i verkligheten. Boken är därför att rekommendera för t.ex. jurister, journalister och inte minst deckarförfattare.
Bokens upplägg följer i huvudsak läroplanerna i kriminalteknik vid polisutbildningarna på Linnéuniversitetet i Växjö, Södertörns högskola, Borås och Umeå universitet. Innehållet har granskats av elever och lärargrupperna vid de olika utbildningsorterna.
Författarna har gemensamt mer än 90 års erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet.
I denna fjärde upplaga av boken är innehållet delvis omarbetat och uppdaterat för bättre pedagogisk utformning av kapitlen. Här tas bland annat upp fotografering och dokumentation, fingeravtryck, biologiska spår, stöldskydd och blodspårstolkning. I boken behandlas även hur dödsfall handläggs i Sverige, skador på brottsoffer, våld i nära relation, undersökning av jakt, flora och miljöbrott, kunskap om bränder, skjutvapen, vapenlagstiftning, bomber och illegal narkotikatillverkning. Nytt i denna upplaga är utredning av trafikolyckor.
Thomas Kupper började arbeta som kriminalteknisk fotograf 1972.
Han har arbetat vid polisens tekniska rotel i Uppsala, Rikspolisstyrelsens
Nationella Fingeravtrycksavdelning, NFA, och drygt 24 år vid Polishögskolan. Han har även arbetat vid polisutbildningen i Växjö. Thomas Kupper har erfarenhet från kriminaltekniskt arbete i Mellanöstern, Serbien, Montenegro och Estland. Han har även producerat utbildningsfilmer och informationsmaterial.
Jan Olsson har arbetat som polis sedan 1963, som kriminaltekniker i
över 25 år och har också arbetat som förundersökningsledare.
Även Jan Olsson har utlandserfarenhet från kriminaltekniskt arbete i
bl.a. Mellanöstern, Serbien, Litauen, Montenegro och Palestina. Även Jan
Olsson har under många år arbetat vid Polishögskolan i Stockholm och även under åtta år som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen i Växjö

Kriminalteknik är ett mångfacetterat och spännande ämne som alltid väckt intresse, inte minst under senare år då det uppmärksammats i mängder av filmer och TV-program. Teknisk bevisning är även ett område som fått allt större betydelse inom rättsväsendet. I denna omarbetade och utvidgade upplaga har författarna försökt få med senaste rön och den lagstiftning som är gällande fram till början av år 2021.

Boken kan köpas till förmånspris genom info@forensic,se. Boken finns även i bokhandeln.

(Polisstudenter kan köpa boken till särskilt förmånspris – kontakta info@forensic.se).

Inbjudan till Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte 2020

Härmed inbjuds DU som medlem till att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte den 18 februari 2021, klockan 15.00 – 16.00 digitalt via zoom.

På grund av rådande pandemi så har årsmötet blivit förskjutet då vi hade förhoppningar om att kunna ha ett fysiskt möte i slutet av förra året.

Under årsmötet kommer priser utlottas till närvarande mötesdeltagare.

Motioner och frågeställningar till styrelsen måste vara oss tillhanda senast 11 februari 2021
info@kriminalteknikforeningen.se

Efter mötet får var och en inta förtäring för sig själv.

Anmälan till mötet sker via mail senast det 15 februari 2021 på: info@kriminalteknikforeningen.se

En länk till zoom skickas ut innan mötet till de som har anmält sig.

Dokument som publiceras på hemsidan innan årsmötet:

  1. Dagordningen
  2. Verksamhetsberättelsen
  3. Balans- och resultaträkning
  4. Budget

VARMT VÄLKOMMEN!

önskar styrelsen