Bilder från den kriminalteknikska konferensen i Oslo

Kriminalteknisk Forum (KTF), Svenska kriminalteknikföreningens norska syskonförening, genomförde 10 – 12 april sin vart annat år återkommande Landskonferens. Konferensen lockade drygt 200 deltagare.

Det samlade svenska omdömet var att konferensen var mycket givande och liksom tidigare år överlägsen den svenska genom sitt mer verklighetsnära innehåll. Bl.a. granskade man, till skillnad mot normalt framgångsrika ärenden, vad som skett i ett ärende där man kriminaltekniskt hade misslyckats få framgång och vars utredning fick ett tragiskt slut (Monika saken).

Efter inledningsanförande av KTF:s ordförande, Hans Barane, inledde förste statsadvokaten Terje Nybö från Riksadvokaten med att berätta att han satt stort värde på SKF:s tidning Bevis som han konstaterade nu kommit ut i 27 år.

Det är även möjligt för svenska kriminaltekniker att prenumerera på Bevis och även delta på KTFs konferenserna.

Bifogar programmet för konferensen och bilder tagna av Thomas Kupper, en av stipendiaterna från Svenska kriminalteknikföreningen.

Program KTF Landskonferanse 2018

KTF konferens april 2018

Kriminalteknisk Forums Landskonferense 2018

Delar av styrelsen från den Svenska Kriminalteknikföreningen har tillsammans med våra vinnare av stipendierna varit och deltagit på Kriminalteknisk Forums Landskonferens 2018 i Oslo. Programmet har varvats med intressanta och tänkvärda föreläsningar samt med olika ärendegenomgångar där kriminaltekniken har stått i centrum.

Föreläsningarna har bland annat handlat om

  • Kvalitetsutveckling av utredningsarbetet där kriminaltekniken är en viktig del.
  • Utsattheten som enskild kriminaltekniker i stora och medialt uppmärksammade ärenden.
  • En föreläsare framställde att det kan finnas en farhåga nu när DNA-undersökningarna blir allt känsligare, dvs behöver färre och färre celler för att få fram en profil. Farhågan när det gäller detta är kontamineringsrisken vid främst kontakt-DNA.
  • Kontamineringsproblematiken i det praktiska kriminaltekniska arbetet, då i alltifrån fordon, själva brottsplatsen, labbet samt behovet av strukturerad rengöring av vår utrustning och omgivning. I denna förläsning påtalades vikten av att på brottsplatserna säkra referensprov från själva platsen då gärningsmannen legalt tidigare har vistats där.
  • Användandet av IR-belysning med tillhörande kamera möjliggör att lättare återfinna bl.a. blodfläckar på mörka underlag samt att detektera hudförändringar t.ex. blåmärken på kroppar.
  • Den nya nordiska brandmanualen föredrogs och översättningen till svenska pågår och beräknas vara klar före sommaren. I denna manual finns det praktiska tips, råd och instruktioner för att höja vår kvalitet vid brandplatsundersökningar.
  • En rättsläkare föreläste om våld mot barn samt hur viktigt det är att kriminaltekniker blir involverade och fotodokumenterar dessa skador samt spårsäkrar. Han påtalade även vikten av att dessa läkarundersökningar utfördes i möjligaste mån av rättsläkare.
  • Hela konferensen avslutades med att Kjell Carlsson föreläste om nya kriminaltekniska rön.
  • Det inrättades ett nyinstiftat årligt pris i Kjell Carlssons namn, ”Kjell Carlssons innovationspris”. Detta pris delas gemensamt ut av de kriminaltekniska föreningarna i Norge och Sverige. Detta första pris tilldelades Kjell Carlsson.

Dagarna har genomsyrats av en positiv anda och en stor vilja till samarbete och utveckling.

Svenska Kriminalteknikföreningen inbjuder till: Minikonferens 2018

Svenska Kriminalteknikföreningen inbjuder till:
Minikonferens 

Terrorattack mot Sverige!
– Vad innebar det för kriminaltekniker?

Härmed inbjuds du att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens minikonferens på Polishögskolan i Sörentorp, Stockholm,
torsdagen den 26 april 2018 klockan 09.00 – 16.30.

Program
09:00-09:30 Samling i aulan byggnad 16 med fika samt informationsmöte
09:30-11:00 DVI- organisationen – vad har hänt sedan 2016?
11:00-12:00 Visualisering av brottsplats (360, Scanning mm)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 forts. Visualisering av brottsplats
14.00-15.00 Händelsen på Drottninggatan
15.00-15.30 Fika (möjlighet att träffa utställare)
15.30-16.30 forts. händelsen på Drottninggatan

Som medlem bjuds du på kaffe och lunch.
Är du inte medlem får du självklart komma ändå, men då kostar det 150 kr (kaffe/lunch ingår). Om det skulle vara så att det blir fler anmälningar än vi har platser för, har medlemmar förtur.

Anmälan
MÅSTE göras till svenska.kriminalteknikforeningen@polisen.se . Ange namn, mailadress, telefon och information om eventuella allergier.
Sista anmälningsdag: Måndag den 16:e April 2018.

Ännu inte medlem?
Ett medlemskap kostar 100 kr/ år och föreningen verkar för:
 Att främja sådan utbildning och forskning inom kriminaltekniken som kan vara till gagn för medlemmarnas verksamhet inom rättsväsendet.
 Att informera samt i övrigt stimulera till ökad kriminalteknisk verksamhet.
 Att utväxla erfarenheter nationellt och internationellt.
 Att arbeta för regelmässiga kriminaltekniska konferenser.

Dessutom har du möjlighet att gå kostnadsfritt på årsmöten/minikonferenser och vara med i utlottningen av resestipendium för en utbildningskonferens i Oslo mm
Skicka ett mail till info@kriminalteknikforeningen.se med dina kontaktuppgifter namn, adress, mail, telefon, så ordnar vi så att du blir medlem.

Hjärtligt välkommen!
önskar Styrelsen
Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar i programmet

 

 

Minikonferens 2018

Terrorattack mot Sverige!

– Vad innebar det för kriminaltekniker?

Härmed inbjuds du att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens minikonferens på Polishögskolan i Sörentorp, Stockholm, torsdagen den 26 april 2018 klockan 09.00 – 16.30.

Program
09:00-09:30  Samling i aulan byggnad 16 med fika samt informationsmöte
09:30-11:00  DVI- organisationen – vad har hänt sedan 2016?
11:00-12:00  Visualisering av brottsplats (360, Scanning mm)
12.00-13.00   Lunch
13.00-14.00   forts. Visualisering av brottsplats
14.00-15.00   Händelsen på Drottninggatan
15.00-15.30   Fika (möjlighet att träffa utställare)
15.30-16.30   forts. händelsen på Drottninggatan

Som medlem bjuds du på kaffe och lunch.

Är du inte medlem får du självklart komma ändå, men då kostar det 150 kr (kaffe/lunch ingår). Om det skulle vara så att det blir fler anmälningar än vi har platser för, har medlemmar förtur.

Anmälan

MÅSTE göras till svenska.kriminalteknikforeningen@polisen.se . Ange namn, mailadress, telefon och information om eventuella allergier.

Sista anmälningsdag: Måndag den 16:e April 2018.

Här är inbjudan som fil.

The Top Articles of 2017 in Forensic Magazine, USA

The Top Articles of 2017 i Forensic Magazine, USA

With 2017 almost in our rear view, I thought now would be a good time for reflection. Here at Forensic Magazine, we are responsible for the print magazine you’re currently reading, as well as a website and a daily e-newsletter. The daily e-newsletter is filled with news, articles and insights from the editors, like myself, our Senior Science Writer Seth Augenstein (who is seemingly always on the phone with a researcher or police department), and our Associate Editor Laura French, who writes a great cybersecurity column every week featuring exclusive interviews with some of the most important people in the industry (search for “Virtual Case Notes” to read some of Laura’s columns.)
Michelle Taylor
Editor-in-Chief


As you can imagine, that leaves Forensic Magazine with a large amount of content after 260 working days in the calendar year. While the editors think all the content is interesting, of course, some articles get passed around and read many more times than others. Let’s revisit the top three articles published in 2017 on Forensic Magazine’s website.

1. ‘Chameleon’ Killer ID’d as Culprit in Four New Hampshire Barrel Bodies,

Published Jan.26. The Bear Brook Murders, one of the most infamous cold cases in American history, was broken open by investigators. But in a strange twist, they have honed in on the killer—but still lack the identities of the four victims found stuffed in barrels in the New Hampshire woods. A man known as Robert Evans in the 1970s and early 1980s in New Hampshire was the biological father of “Child 2,” one of the four victims. The man known as Evans also was an employee of the owner of the property where the bodies were discovered. In a complicated investigative web, it was the connection to two other missing persons cases in New Hampshire, and a completely separate murder in California, which have connected the dots of a serial killer who was apparently stalking multiple states from coast to coast—and likely has at least a half-dozen victims over decades, and potentially more. Throughout the year, Augenstein has vigilantly followed this story, writing five additional articles on the case. Since January, authorities have deciphered the Chameleon Killer’s true ID: Terry Peder Rasmussen. While the four females from the initial crime have still yet to be identified, authorities have tied Rasmussen to multiple other crimes as they continue to track his movements through the 70s and 80s.

https://www.forensicmag.com/news/2017/01/chameleon-killer-idd-culprit-four-new-hampshire-barrel-bodies-other

2. Cold Case Chronicles: The Acid Bath Murders
Published March 15. The second-most popular article on our site this year was actually printed in Forensic Magazine’s March 2017 issue, and authored by one of our experienced columnists, Dolly Stolze. “Cold Case Chronicles: The Acid Bath Murders” details the killings and eventual capture of John George Haigh, a serial killer more famous for his method of corpse disposal than how many people he killed or how he did it. Haigh murdered at least six people between 1944 and 1949 and used sulphuric acid to disappear their remains. He was only caught when, in a moment of arrogance, he led police to the remains of his final victim, Olivia Durand-Deacon. When police questioned Haigh in the disappearance of Durand-Deacon, he told them, “Mrs. Durand-Deacon no longer exists. She has disappeared completely and no trace of her will ever be found again. I have destroyed her in acid. You will find sludge that remains at Leopold Road. Every trace has gone. How can you prove murder if there is no body?” However, a pathologist from Scotland Yard analyzed the sludge and was able to retrieve human body fat, a partial left foot, bone fragments, human gallstones and a complete set of dentures, which was confirmed to belong to Durand-Deacon.

https://www.forensicmag.com/article/2017/03/cold-case-chronicles-acid-bath-murders

3. The Boy in the Blue Box: Greece, NY Cold Case Gets New Face,
Published Feb. 7. The skeleton of a child was found in a blue metal box in 1976, in the basement storage area of an upstate New York apartment complex most frequented by transients. The local police could only determine so much from the bones four decades ago. No one remembered the boy at the complex, especially since he had been dumped there a year before, or even earlier. They didn’t even know for sure whether the child was a boy or girl. But when a local Greece, New York police sergeant was recently assigned the case, he decided to leverage the latest 21st century resources by reaching out the National Center for Missing and Exploited Children. Now investigators have DNA, a gender, a facial reconstruction and some unique details of the boy’s short life story—as determined by forensic science—in an effort to determine who he was and how he died.

https://www.forensicmag.com/news/2017/06/boy-blue-box-greece-ny-cold-case-gets-new-face-leads

 

Inbjudan till Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte 2017

Härmed inbjuds DU som medlem till att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte den 19 december 2017, klockan 13.30 -14.30 på polishuset i Uppsala.

Ingång via receptionen på Svartbäcksgatan 49 i Uppsala.

Bl.a.
Utlottning av priser för mötesdeltagarna och utlottning av stipendier till
Kriminaltekniskt Forums utbildningskonferens i Norge den 10-12 april 2018

Motioner och frågeställningar till styrelsen måste vara oss tillhanda senast 15 dec 2017

Efter mötet bjuder föreningen på en enklare förtäring på polispuben i Uppsala.

Anmälan och frågor till styrelsen skickas till info@kriminalteknikforeningen.se  senast 15 dec 2017

Pga olika omständigheter blir det ingen utbildningsdag i samband med årsmötet 2017.

Tanken är att vi under 2018 genomför den tidigare planerade utbildningsdagen.

VARMT VÄLKOMMEN !

önskar styrelsen

Ny bok: Skälig misstanke – En handbok

Skälig misstanke

Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen eftersom de flesta tvångsmedel och de flesta av den misstänktes rättigheter är knutna till detta beviskrav. Då det varken framgår av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, är utrymmet för godtycke stort och det finns risk för att lika fall inte behandlas lika.

Vad krävs för att uppnå beviskravet skälig misstanke? Hur ska man tänka när man tar ställning till om skälig misstanke föreligger? Denna handbok klarlägger vad skälig misstanke egentligen innebär och ger svar på dessa frågor.

Skälig misstanke är en praktisk handbok för poliser, åklagare och domare som behöver ta ställning till om skälig misstanke föreligger eller ej, och den kan användas av försvarare som önskar kritisera bedömningar av detta beviskrav.

Författare: Simon Andersson

Pris: 364 SEK exkl. moms
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:  9789139019480

Finns  i bokhandeln eller genom jure.se