Residues Can Reveal Their Age

Fingerprint Residues Can Reveal Their Age

Monday, January 27, 2020

Michelle Taylor

Editor-in-Chief

A new proof-of-concept study that uses a highly sensitive mass spectrometry method to date fingerprints has its authors thinking they can test the promising methods in real criminal cases within the next few years.

In a preliminary new study published in Analytical Chemistry, researchers Paige Hinners, Madison Thomas and Young-Jin Lee from Iowa State University report they can link compounds contained in fingerprints with their age. While crime lab scientists have relied on fingerprints for over a century, pinning down the time the fingerprint was left has proven difficult. Knowing the age of a fingerprint can help investigators establish a better timeline, including ruling out a suspect or contradicting a suspect’s story.

Using prints collected from three donors, the researchers tracked shifting levels of triacylglycerols using matrix-assisted laser/desorption ionization mass spectrometry (MALDI-MS).

“Most compounds in fingerprint can be measured with this technique but we focused on triacylglycerols (body oil) as they are highly abundant and much more reliably measured than others,” Lee told Forensic.

The MALDI-MS results indicated the researchers could reliably determine the triacylglycerol degradation rate for each person over the course of seven days. But the rate differed among individuals, with one person’s triacylglycerols declining more gradually than the others. The researchers attribute this difference to higher levels of lipids in that individual’s fingerprints. The method also worked on residues that had been dusted with forensic powder.

“Ambient ozonolysis of fingerprint triacylglycerols has been recently shown by others, but it is the first time to show that it can be used to reliably measure the relative change of fingerprint composition over the first few days of deposition,” Lee said.

 “This publication is still a proof-of-concept experiment, although very promising,” Lee said. “We just got new funding from the forensic program of the National Institute of Justice. We will continue to thoroughly study the fingerprint aging for multiple variables, such as environmental effect, individual differences, and experimental conditions.”

https://www.forensicmag.com/560151-Fingerprint-Residues-Can-Reveal-Their-Age

Kongressrapport om behovsbedömning för att underlätta samordning och samarbete inom kriminalteknisk vetenskap i USA – från den federala regeringen ner till statliga, regionala och lokala verksamheter.

Med hjälp av ett systembaserat tillvägagångssätt som ett organiserande och förenande tema berör denna rapport det kriminaltekniska systemet som helhet, från den utbildning som krävs för nuvarande och framtida personal, till arbetsbelastning och infrastrukturbehov, till processen att väcka ett ärende att pröva från både försvars- och åtalsperspektiv.

Vill du få del av rapporten kontakta jan.olsson@forensic.se

Narkotikadödlighet – webbinar

Narkotikapolitiskt Center tipsar!
Varför har Sverige så hög narkotikadödlighet? Just nu diskuteras den frågan väldigt mycket i media, sociala medier och politiska debatter – men vad vet vi egentligen om orsakerna bakom dödligheten?Under hösten anordnar Narkotikapolitiskt center tre webbinarium och först ut är vetenskapsjournalisten Pelle Olsson som beskriver vad de höga dödstalen kan bero på och vad som kan göras åt dem.Vi kör seminariet två gånger samma dag, så boka in dig kl 15.00-16.00 eller kl 18.30-19.30 den 10 oktober.Anmäl dig här: https://www.nbv.se/webbinarium_narkotika