Boktips: Brott mot barn – En utmaning för lagstiftare och rättsväsende

Barn i brottmål består av tre studier av lagstiftningen och rättstillämpningen vid våld och övergrepp mot barn: domstolarnas hantering av mål vid föräldrars våld mot barn och unga, hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga samt barn och ungas rättsliga ställning i barnpornografibrottet. Boken riktar sig till såväl advokater eller andra yrkesverksamma inom rättsväsende, socialtjänst, skola, frivilligorganisationer samt till utbildningar där våld och övergrepp mot barn behandlas. 
Anna Kaldal, professor i processrätt vid Stockholms universitet, och Malou Andersson, lektor i straffrätt vid Uppsala universitet som utgör bokens redaktion är också författarna bakom två av studierna. Emelie Kankaanpää Thell, doktorand i familjerätt vid Stockholms universitet, är tillsammans med Anna Kaldal, författare till studien om hedersrelaterat våld och förtryck.
Jure förlag, Pris: 326 SEK exkl. moms och frakt.