Pizzabränder bör förebyggas, men ingen omkommer genom dem

Även om man ställer termostaten på högsta värme i en ugn så finns inte förutsättningarna för att en pizza eller annan mat ska förorsaka en brand och även om maten långsamt förkolnar försvinner eventuella pyrolysgaser innan de uppnår antändningstemperatur. Inte heller fett och socker antänds då dessa kräver mycket högre antändningstemperatur än vad som kan uppnås i en ugn.

Kriminalteknikern Thor Kr. Adolfsen har i en intressant artikel i Bevis, den norska kriminaltekniska föreningens tidningen, noggrant gått igenom förutsättningarna för att mat ska kunna antändas i en ugn och konstaterar att det är en myt att så kan ske.

Artikeln finns tillgängligt i Bevis, kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum, nr 1 – 2020.