Specialarbeten fördjupningskurs kriminalteknik

Vid polisutbildningen i Växjö genomförs valbar kurs i kriminalteknik. Studenterna skriver ett specialarbete under kursen.

Lärare är kriminaltekniker Bo Svensson som är ämnesansvarig för polisprogrammet / kriminalteknik på Linnéuniveresitetet i Växjö.

Specialarbetena finns tillgängliga under menyn Medlemsinloggning – Artiklar (endast tillgängligt för medlemmar).

Smartphone i det kriminaltekniska arbetet

När det gäller teknikutveckling finns det nu en i princip outsinlig källa av appar till våra smarta mobiltelefoner att tillgå för oss alla som är teknikintresserade. De flesta av oss har säkert en privat smartphone som vi använder till allt från att läsa nyheter, betala räkningar, hitta en adress eller kanske bara att lyssna på någon radiokanal.

Det finns i dagsläget väldigt många olika appar som kan användas i det kriminaltekniska arbetet. På tekniska roteln i Stockholm finns det en framtidsgrupp som redan har tittat lite på behov och möjligheter med appar. Det vore önskvärt med en gemensam och enhetlig syn nationellt på vad som är möjligt och rimligt med dessa nya verktyg vid brottsplatsarbete, där både verksamhetsnytta och säkerhetsaspekter behöver belysas. Det handlar inte bara om att underlätta vårt arbete utan även att utveckla arbetet och på så vis göra ett bättre kriminaltekniskt arbete med en smartphone än vad vi kan göra utan.

Du kan läsa hela artikeln under menyn Medlemsinloggning – Artiklar (endast tillgänglig för medlemmar)