Crime Scene Investigations Guide

En ny upplaga av Crime Scene Investigations Guide, a Guide for Law Enforcement, finns nu tillgänglig på internet under:
http://tinyurl.com/okg5uct.