Kongressrapport om behovsbedömning för att underlätta samordning och samarbete inom kriminalteknisk vetenskap i USA – från den federala regeringen ner till statliga, regionala och lokala verksamheter.

Med hjälp av ett systembaserat tillvägagångssätt som ett organiserande och förenande tema berör denna rapport det kriminaltekniska systemet som helhet, från den utbildning som krävs för nuvarande och framtida personal, till arbetsbelastning och infrastrukturbehov, till processen att väcka ett ärende att pröva från både försvars- och åtalsperspektiv.

Vill du få del av rapporten kontakta jan.olsson@forensic.se