Inbjudan till: Års- och medlemsmöte 2015-09-16

Härmed inbjuds samtliga medlemmar i Svenska kriminalteknikföreningen att delta i års- och medlemsmöte för 2015.

Mötet kommer att hållas i Polishuset Kronoberg, Stockholm, sal 200 den 16 september 2015 mellan c:a 09.30 – 16.30.

Vi inleder dagen med kaffe 09.00-09.30 och håller därefter vårt årsmöte. Från klockan 10.00 och framåt kommer vi få lyssna till flera intressanta presentationer varav följande kan nämnas;

  • Sølvi Harjo, Kriminaltekniker från KRIPOS, Norge, kommer att redogöra för det s k Ålsesundsdråpet (”Aksla-saken”). Ett mycket uppmärksammat ärende om sexualmordet på en ung kvinna och där kriminaltekniken kom att spela stor roll för utredningen.
  • Advokat Johan Eriksson från Försvarsadvokaterna Stockholm och f d kriminalteknikern Sonny Björk kommer ge sin syn på anlitandet av extern expertis samt advokaters roll i rättsprocessen.

Programmet i sin helhet liksom eventuell kompletterande information om dagen kommer inom kort finnas tillgängligt på föreningens hemsida: www.kriminalteknikforeningen.se.

Anmälan för att delta vid medlemsmötet sker senast måndagen den 7 septembersvenska.kriminalteknikforeningen@polisen.se
OBS! I anmälan skall det stå namn och polisområde (det går bra att anmäla flera namn i samma mail). Vi bjuder på lunch och kaffe under dagen.

Varmt välkomna önskar Svenska kriminalteknikföreningen genom styrelsen!