Polisanställda 1933 – Information för intresserade släktingar eller för släktforskare

Har du någon anhörig som 1933 var anställd som polis någon stans i Sverige kan du få information om denne och dennes nära anhöriga genom att kontakta jan@forensic.se,

/jan o