Rekonstruktion av kulbanor

Ny kurs i rekonstruktion och fotodokumentation av kulbanor 

Tid o plats: Göteborg 2015-03-24–26

Mer information kan erhållas genom förfrågan via info@forensic.se eller telefon 0706 – 923 623

Roger Månsson Jan Olsson