Sammanfattning dag 2 konferens Oslo

Genomgång av terrorangreppet mot regeringskansliet och massakern på Utøya

På grund av händelsens känsliga karaktär redovisar vi inte här något av innehållet.

360-gradersfotografering

Kripos i Norge har framställt 360-gradersbilder (panoramafoton) i samband med Utøya utredningen. Denna teknik har vi använt i flera i år i Sverige. Norrmännen använder Panoeaver och Tourweaver.

Ordföranden i Svenska kriminalteknikföreningen Magnus Andersson och ordföranden i Kriminaltekniskt Forum Kristian Johansen. (Foto: Magnus Levin)