Inbjudan till Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte 2017

Härmed inbjuds DU som medlem till att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens årsmöte den 19 december 2017, klockan 13.30 -14.30 på polishuset i Uppsala.

Ingång via receptionen på Svartbäcksgatan 49 i Uppsala.

Bl.a.
Utlottning av priser för mötesdeltagarna och utlottning av stipendier till
Kriminaltekniskt Forums utbildningskonferens i Norge den 10-12 april 2018

Motioner och frågeställningar till styrelsen måste vara oss tillhanda senast 15 dec 2017

Efter mötet bjuder föreningen på en enklare förtäring på polispuben i Uppsala.

Anmälan och frågor till styrelsen skickas till info@kriminalteknikforeningen.se  senast 15 dec 2017

Pga olika omständigheter blir det ingen utbildningsdag i samband med årsmötet 2017.

Tanken är att vi under 2018 genomför den tidigare planerade utbildningsdagen.

VARMT VÄLKOMMEN !

önskar styrelsen