Specialarbeten fördjupningskurs kriminalteknik

Vid polisutbildningen i Växjö genomförs valbar kurs i kriminalteknik. Studenterna skriver ett specialarbete under kursen.

Lärare är kriminaltekniker Bo Svensson som är ämnesansvarig för polisprogrammet / kriminalteknik på Linnéuniveresitetet i Växjö.

Specialarbetena finns tillgängliga under menyn Medlemsinloggning – Artiklar (endast tillgängligt för medlemmar).